fbpx paalslaap | croxhapox

paalslaap

crox-card 4 paalslaap een palindroom het inslapen van de palen eerste specimen van het derde photo copy art project 1992 er is een indirecte verwijzing naar twee projecten uit de periode van het niet gerealiseerde signos de admiracion 19911992 twee projecten waarvan het zich toeëigenen van bron- en grondgebied België ongetwijfeld het interessantste is een project van Hans van Heirseele met het eenvoudige en heldere maar niet een twee drie uit te voeren plan om de totale oppervlakte van België voor een in situ project te gebruiken hoofdkenmerk het op 888 plekken te perforeren grondgebied wiskundigen sprongen bij en leverden het model van x en y-as en een zich met - en + over beide assen uitbreidende cirkel die hoewel het project onzichtbaar zou blijven omdat het zelfs in dichtbevolkt gebied niet opgemerkt kon worden toch het totale grondgebied van België bestrijken zou een grappig project dat helaas tot op heden niet uitgevoerd werd wat het palindroom verklaart