crox 88 anton cotteleer
objecten / objects
8 - 31 januari 1999
recensie: edith doove, de standaard

crox 89 patricia thornley (vs)
objecten / objects
8 - 31 januari 1999
recensie: edith doove, de standaard

crox 90 luc dondeyne
schilderijen / paintings
februari 1999
concert: juan carlos de madrid (el brujo)

crox 91 heike kati barath (d)

schilderijen / paintings
februari 1999
concert: juan carlos de madrid (el brujo)

crox 93 michaël borremans
schilderijen / paintings
maart 1999
concert: memaz (trio)
recensie: edith doove, de standaard - de morgen, bijlage

crox 92 marc maet
tekeningen / drawings
maart 1999
concert: memaz (trio)
recensies: edith doove, de standaard - de morgen, bijlage

crox 94 wendy hirschberg (us/ new york)
CRASHES
objecten / objects
april 1999
concert: trio quattro
recensie: luk lambrecht, de morgen

crox 95 lieve d'hondt
tekeningen video collages / drawings video collage
april 1999
concert: trio quattro
recensie: luk lambrecht

crox 96 DE BOODSCHAPPER /THE MESSENGER/
sylvain cosijns - philippe vandenberg
schilderijen & tekeningen / paintings & drawings
mei 1999
publicatie: de boodschapper
concert: danië volckaerts, g (solo)
recensies: christine vuegen, de morgen - eric bracke, de morgen

crox 97 larry krone (us/ new york)
PATCHES
juni 1999
concert: larry krone on ukelele
recensie: edith doove, de standaard

crox 98 johan de wilde
TIPS
tekeningen, fotografie / drawings, photography
indirect correspondance project
juni 1999
concert: larry krone on ukelele
recensie: edith doove, de standaard

crox 99 marc coene
foto's / photography
oktober 1999
concert: those metal boys and their metal toys

Pages