fbpx Serpentstraat 28 | croxhapox

Serpentstraat 28

Een van de uitstalramen van stripwinkel De Schaar. De locatie fungeert twee keer als instalraam. Tijdens En Passant in 1991 is er een werk in situ van Rein Willem Glaudemans. In oktober 1996 is er een korte ingreep van de Tsjechische kunstenaar Jaroslav Koran.