fbpx crox-boeken | croxhapox

crox-boeken

reeds verschenen

1 Maud Vande Veire. 2006. Zonder titel. 40pp. 10 euro
2 Johan De Wilde. 2006. PARTICLES. 80pp. 12 euro
3 CarianaCarianne (US). 2006. BORDERS. 80pp. 12 euro
4 Thomas Böing (DE). 2006. NOTES. 88pp. 12 euro
6 Marc Coene. 2007. LAN. 80pp. 12 euro
7 Nicolas Leus. 2007. WAADRUIM : LEGENDA. 80pp. 12 euro.
8 Philippe Vandenberg. 2008. BLACK A GARDEN FOR ST. JOHN'S MILLBROOK. 160pp. 15 euro.
9 Brian Getnick & Noe Kidder (US). 2008. THE GENTLEMEN'S GENTLEMEN. 48pp. 8 euro.
10 Peter Morrens. 2008. 160pp. 15 euro.
11 Guido De Bruyn. 2008. GE STAAT DAAR OP HET KERKHOF VAN AALST VOOR HET GRAF VAN LOUIS PAUL BOON. 48pp. 10 euro.
12 Johan Joos. 2009. MAJUSKEL. 90pp. 15 euro.
13 Michel Couturier. 2009. FIGURES. 160pp. 15 euro.
14 Hans Theys. 2009. OVER VORM. 400pp. 25 euro /eerste druk/ uitverkocht
15 Hans Beckers. 2010. SUBITA ORATIO - SONARE MOTUS. 48pp. 12 euro. Coproductie Kask.
16 Rik De Boe. 2010. TESTBEELDEN. 160pp. 25 euro.
17 ANONIEM EERSTE HELFT 21STE EEUW. 2013. 404pp. 25 euro. Een uitgave van het balanseer.
18 Jan Op de Beeck. 2013. MUIS. 48pp. 12 euro.
19 Dirk Zoete. 2014. CAREFUL DRESSAGE. 240pp. 25 euro.

crox-boek NR 1 : Maud Vande Veire
Release maart 2006. 40pp, garengenaaid. Titelloze publicatie. 32 tekeningen, jaartal 2004. ISBN 90-76593-02-7

crox-boek NR 2 : Johan De Wilde. PARTICLES.
Release mei 2006. 80pp, garengenaaid./ Eerste publicatie die volledig aan de crox-format beantwoordt. Het boek combineert tekeningen, foto's en tekst. Voorin heeft de auteur een citaat uit Bouvard et Pécuchet van Flaubert opgenomen: 'Cependant...' Et Pécuchet répéta deux ou trois fois 'cependant' sans trouver rien de plus à dire.' Achterin een opmerking die de strekking van de verzamelde tekstfragmenten specificeert: In dit boek staan opmerkingen die ontstaan in de periferie van mijn tekeningen. De auteur bedankt Guido Saey en vervolgens in het bijzonder Kris Latoir. Wat opvalt is dat de tekeningen en foto's geen titel hebben: het boek is opgevat als een puzzel van tekst- en beeldfragmenten. ISBN 90-76593-03-5

crox-boek NR 3 : CarianaCarianne (US). BORDERS.
Release juni 2006. 80pp, garengenaaid./ Binnen het concept van de reeks crox-boeken eigenlijk het eerste crox-boek, de publicatie ervan wordt immers reeds eind april 2004 te berde gebracht. Aanvankelijke bedoeling van het boek is een nauwgezet relaas van crox 118, eerste crox-project van CarianaCarianne. De definitieve versie, geredigeerd door de kunstenares, omvat een semi-autobiografisch essay, een essayistisch nawoord van Trevor Martin en beeldmateriaal van de eerste crox-solo (crox 118/ 2004). ISBN 90-76593-04-3

crox-boek NR 4 : Thomas Böing (D). NOTES.
Release oktober 2006. 88pp, garengenaaid./ Eerste publicatie met een extra kleur voor het binnenwerk: de titels telkens op de bladzijde ter linkerzijde hebben dezelfde kleur als de kaft. Op de titels na bevat het boek geen tekstmateriaal, wat de titel nochtans suggereert, maar een kleine selectie tekeningen uit een periode die ruim tien jaar omspant. Enkele van de werken, zoals 'trucking company logo', 'zodiac', 'series', 'father and son' en 'trip' maakten deel uit van het eerste solo project van Boïng (crox 73, maart 1998); andere zijn van recentere datum. ISBN 90-76593-05-1

crox-boek NR 5 - Wouter Decorte. UCHRONIE. Publicatie afgelast.

crox-boek NR 6 : Marc Coene. LAN.
Release eind februari 2007. 80pp, garengenaaid. Een selectie van de foto s die Marc Coene eind 2004 in croxhapox toonde, in de kleine, eerste ruimte waar tegenwoordig de cafetaria is. LAN staat voor land en landschap maar ook voor Local Area Network. De titels beperken zich tot een genummerde volgorde. Achterin in het boek is geen index opgenomen - een verwijzing bvb naar de plekken waar de foto s genomen werden (Noord-Frankrijk, Bretagne, Ecuador...), wel een overzicht van de vorige publicaties. ISBN 97890-76593-07-4

crox-boek NR 7 - Nicolas Leus. WAADRUIM : LEGENDA. 
Release mei 2007. 80pp, garengenaaid. Foto's, zwartwitreproducties van schilderijen die tegelijk ook stafkaarten zijn, en lijstjes. De lijstjes verwijzen naar de zwartwitreproducties. Poésie à la Perecienne.

crox-boek NR 8 - Philippe Vandenberg. BLACK A GARDEN FOR ST. JOHN'S MILLBROOK.
Release maart 2008. 160pp, garengenaaid. Een reeks tekeningen die specifiek voor het boekproject gemaakt werden. De vaak heel erg kleurrijke tekeningen zijn herleid tot duotone. Het is het testament van Philippe Vandenberg.

crox-boek NR 9 - Brian Getnick & Noe Kidder. THE GENTLEMEN'S GENTLEMEN. theater.
Release april 2008. 48pp, garengenaaid.

crox-boek NR 10 - Peter Morrens. Release juni 2008. Een reeks niet gerealiseerde projecten in boekvorm.