Ajder, Teo (PO)

Neemt deel aan crox 186, 'What about Croxhapox', een mail art call uit 2006. Concept en coördinatie: Frips en Marc Coene. Presentatie eind 2007, simultaan met Schilderproject 1.