fbpx Samain, Louis | croxhapox

Samain, Louis

Project in het offside programma, begin maart 2015. Trio met Alessandro Scarabello en Davide Serpetti. Het onderzoek is gebaseerd op fotografische relicten. Davide, Alessandro en Louis werken naar foto's, wat ook uit het werk blijkt, dat zich tot de vlakke dimensie van de foto beperkt. De foto biedt het voordeel dat de totaliteit van het beeld gedefinieerd is. Zonder foto hangt het totaalbeeld volledig af van de manier waarop deel en geheel zich tot elkaar verhouden. Met foto heb je die klip niet te nemen, de foto biedt het totaal van wat je hebben kan en weinig speelruimte om daarvan af te wijken. Met het werk van Louis is het natuurlijk zo dat het zonder foto nooit net dat beeld opgeleverd had kunnen hebben. Het tot een moleculair spasme van een fractie gereduceerde beeld zou zonder de foto altijd een ander beeld opleveren. Het moleculaire spasme zou er een andere identiteit aannemen.