fbpx inspiratie | croxhapox

inspiratie

'Inspiratie bestaat niet; noem de gewaarwording eerder een verhoogde staat van paraatheid.' (Johan De Wilde, Particles p.70) Tijdens het radio-interview in Fresco op Klara (22 mei 2006) wordt het item ruim en breed op huiskamerformaat uitgesmeerd (zie Klara, Fresco, 22 mei 2006, 17u20). Luciano Berio brengt een vergelijkbaar standpunt te berde (Wolfsmond 15/16, 1987): 'Inspiratie is vooral een romantisch concept. Voor mij betekent inspiratie alleen de werkkracht, de noodzaak een kunstwerk te maken. () Het woord inspiratie omvat zo'n groot en complex proces dat het als woord in een verantwoord modern intellect vermeden zou moeten worden. () Ik geloof niet dat een moment van visie uit het niets kan komen oprijzen. Maar op een bepaald ogenblik ben je in een conditie waardoor je waarneming zich verdiept en er ineens planten kunnen opschieten uit de vruchtbare grond die je door hard werken voorbereid hebt. Je kunt je krachten trainen om zo het vermogen te ontwikkelen verschillende factoren samen te brengen.' (op. cit. p.55)