brainbox

BRAINBOX kadert in een reeks projecten waarmee Croxhapox
sinds 2003 een experimenteel en naast inhoudelijke kwaliteit vooral op
interactie en transparante attitude gefocust discours uitprobeert.