fbpx K., Bruno (DE) | croxhapox

K., Bruno (DE)

De meest bekende of althans in Google helemaal bovenaan vermelde Bruno K. (zoekresultaat 1) is de Zweedse dichter Bruno K. Öijer (1951), waarover een zekere Hans Kloos (zoekresultaat 2) het volgende schrijft: 'De vriend die me had meegetroond, mompelde dat de bleke jonge dichters zich stuk voor stuk uitputten om op Bruno K. Öijer te lijken.'
De K van de in het Zweedse Lïnkoping geboren Bruno K. Öijer staat voor Keats. Het is niet deze Bruno K. die in 1991 ingaat op de uitnodiging om aan Signos de Admiracion deel te nemen.
Waar de K van Bruno K - de Duitse kunstenaar die ingaat op het voorstel om aan Signos deel te nemen - voor staat, is niet bekend.