avant-garde

dat het zich al te vaak herhalende, dat het reeds op voorhand afbetaalde, dat het reeds op voorhand onbetaalbare, dat het tijdens menig debat onbegrijpelijke, dat het alleen daarom belangrijke avant-garde zou zijn, en dit in de meest omvattende betekenis des woords: de supervisie van een gegeven dat nog volop tijdens het debat tekenen van vermoeidheid begint te vertonen, het is de gebruikelijke vergissing