fbpx Van Loo, Sofie | croxhapox

Van Loo, Sofie

Auteur van Over het bedrog van het gezicht, de leegte en de grenzen van de ruimte van de representatie (2005), tekst voor het coöperatieve project van Alda Snopek en Els Soetaert (crox 139, april 2005).

Reductie van de tekst van Sofie Van Loo tot 2 x 14 zinnen.

/1/

1/ Ze benadert de ruimte vanuit de optische illusie.

2/ Maar ook haar lichaam blijkt over een bedriegelijke, dubbelzinnige aard te beschikken.

3/ De reële grenzen van de ruimte worden door deze videoprojectie gemanipuleerd, subtiel verlegd en schijnbaar veranderd.

4/ Een hand scheurde lagen behangpapier van het gezicht, maar kwam nooit tot de verlangde kern, namelijk wat achter de muur, achter het beeld van deze al lang overleden vrouw en het door de videoprojectie bedolven, verstarde gezicht van de kunstenares kon zijn verborgen.

5/ De acties lijken erop gericht de besloten illusoire ruimte te verbreden, te verlengen en open te maken.

6/ En welke ruimte ligt er achter de opengemaakte ruimte?

7/ Het is alsof al die handelingen moeten worden gedaan om het publiek (en/of de leegte) opnieuw in de ogen te kunnen kijken.

8/ In haar talrijke fotos zijn gaten, spelonken, holten, volten en schijnopeningen te ontdekken.

9/ De schijnbaar logische opeenvolging van deze reeks handelingen doet vaag denken aan de opbouw van een tekenfilm of komische film.

10/ Gezichtsbedrog of het bedrog van het gezicht?

11/ De ruimte deed haar denken aan een lege doos, de leegte die zij transparant wou verpakken in dozen.

12/ De performer bevindt zich naakt tussen deze dozen van leegte.

13/ De kunstenares wil gewonde, verwaarloosde en kwetsbare plekken opnieuw van een voelende >huid voorzien.

14/ De leegte die mensen van elkaar scheidt.

/2/

1/ Kan je de leegte verpakken zonder dat ze luchtdicht, maar net leefbaar wordt?

2/ Het publiek kan het niet even snel opnemen in het voorbijgaan, maar moet er zijn tijd voor nemen.

3/ Een doodlopende gang en een afgesloten ruimte kunnen een mens doen terugkeren, gek of juist inventief maken.

4/ Is het de geprojecteerde, pulserende ruimte die inwerkt op de geprojecteerde performer of de geprojecteerde performer die invloed uitoefent op de geprojecteerde ruimte?

5/ Het verlangen om achter de muur te willen kruipen, doorheen de muur te willen gaan, suggereert niet alleen de omgang van de verlegen mens met een confronterende wereld, maar ook de zoektocht van een nieuwsgierig iemand die de muren van dubbelzinnigheid en contradicties wil verkennen.

6/ Wat vernauwt en verbreedt de blik?

7/ de leegte is immers ongrijpbaar,

8/ Anderzijds lijkt de installatie door zijn coconachtige structuur het origineel of de bron te suggereren, waaruit de tafel, de stoel en ook de kunstenares lijken te zijn voortgekomen.

9/ Transparant maken betekent lichamelijke nabijheid creëren, zonder de huid of het oppervlak open te leggen of weg te nemen.

10/ Parafraserend op de natuurkundige definitie van transparantie kan worden gesteld: (het is)

11/ De leegte die mensen van elkaar scheidt,

12/ de moeilijkheid om contact te leggen, zich te verbinden met de andere, het zich (volledig) willen terugtrekken en dat verlangen weerstaan of de onmogelijkheid en zelfdestructie daarvan inzien, het willen doorwerken in een ander persoon en de ruimte, het willen schemeren, maar ook werkelijk licht geven, de energie willen vinden om de agressieve blik van de andere te overleven,

13/ De kijker kan haar wel gedeeltelijk waarnemen, maar niet aanraken.

14/ Ze raakt het huidoppervlak van de leegte aan, die kijker en performer van elkaar scheidt.