fbpx sokkel | croxhapox

sokkel

Uit STORK STREET UNIVERSITY van Wim De Waegeneer: ‘elke vorm van organisatie die het onderzoek voorafgaat – smeulende sokkel boort zich langzaam door handpalm –‘

crox1 art machine 01 ei
foto: Edwin Carels
ART MACHINE (crox 1, maart 1990). Sokkel met ei en scheermes. Noteer volgende bijzonderheden: de keper staat los op een niet zo effen plankenvloer, het ei ligt op het bovenvlak van de keper zonder dat er secondenlijm aan te pas kwam en met het scheermes zit het dubbel: het zit vast aan het bovenvlak van de sokkel en aan het ei. Van de geëxposeerde werken is het gros een samenwerking van Guido De Bruyn en Hans van Heirseele, op drie inventies na. Deze - en de bloempot met dobbelsteen - zijn van Hans van Heirseele. De balk met spiegel en spie, wat onbedoeld verwijst naar het werk van Paul Gees, is van Guido De Bruyn.
crox1 art machine 03 kleinebeeldconstructiecrox1 art machine 04 dobbelsteen
foto: Edwin Carels

BRAINBOX1 (2006) begint met ingrepen van Nicolas Leus, Anton Cotteleer en Stijn Van Dorpe. Anton plaatst een ytonsokkel midden in de ruimte. Op de ytonsokkel komen twee zwart geschlilderde Ikea-tafeltjes. Het grondvlak van de sokkel en de bovenzijde van beide tafeltjes zijn identiek. Op de tafeltjes komt een rechthoekige hoeveelheid klei. Tijdens unit 2 verandert de klei in een wolkachtige uitstulping. Evert Defrancq projecteert het filmpje van het werkproces op een van de korte zijden van de ytonsokkel. Tot en met unit 4 blijft de ytonsokkel het centrale gegeven van Brainbox1. Later is het zwarte tafeltje tot twee keer toe een van de centrale elementen tijdens een project van Adam Geczy.

Valerie Mannaerts, tijdens de gastproductie van RE: (2010): een fotografische sculptuur op een Griekse sokkel.

De sokkels die Georges Uittenhout ontwierp voor 'Hoe bouw ik een tentoonstelling?', een gastproductie van Kunstwerkt vzw.