abecedarium - team & collaborators

/chronological ABC of team, committee and other people connected to croxhapox/

Bahrehmand, Nima (IR). Stagiair, najaar 2012 tot mei 2013. Fotografie & documentatie. Curator van Realiseert POV (2013), een productie met videowerk van Iraanse kunstenaars. Begint meteen daarna Asayeshgah Projects in Kerman, Zuid-Iran. Trainee from autumn 2012 to May 2013. Founder of Asayeshgah Projects.

Bauwens, Lieve. Herfst 2007: springt bij tijdens openingsactiviteiten. Standby on during opening nights. 

Bauwens, Ria. Lid ALV sinds december 2004; vaste medewerker van 2007 tot lente 2010. Coördineert crox 186. Also known as >Frips. Member of the ALV since end of 2004. Photographer and mailartist. See www.frips.be; Frips also runs an exciting mailartblog. Coordination of the mailart call 'what about chroxhapox' (2006-2007).

Berghe, Luk. Bestuurslid en lid van Algemene Ledenvergadering 2011-2012.

Berner, Mathias. Medewerker /permanentie op zaterdag & zondag/ maart 2016 tot eind 2017.

Bontinck, Marijke. Van eind 1996 tot april 1999 lid van het team en de artistieke adviesgroep. Member of the team from 1996 to 1999. Introduces Suzan Batu. This starts an exciting flow of American connections: Dianna Frid, Patricia Thornley, Larry Krone, CarianaCarianne, Debra Tolchinsky, Brian Getnick and Noe Kidder. Guesthouse for Suzan and Dianna.

Borremans, Michaël. Team van eind 1996 tot eind 1998. Treedt eind december 2003 toe tot de ALV. Bestuurslid van 2006 tot 2018. Member of the crox-team from end 1996 tot end 1998. Later member of the legal ensemble of crox-addicts, or ALV. Elected as board-member in 2006. Board-member from 2006 to 2018.

Brackenier, Hugo. Huiseigenaar Onderstraat 26 instalraam. Sinds september 2003 permanente crox-locatie. Landlord of Onderstraat 26, the window location.

Candea, Cristina Amelia (RO). Stagiaire eind 2011. Vervoegt het team in 2012. Team en ALV tot 2015. Fotografie, documentatie en archief. Trainee end 2011. Joins the team in 2012. Photography and evetually filming as well, documentation and archive.

Carels, Edwin. Losse medewerker tijdens het En Passant straatproject (crox 18, zomer-herfst 1991). Curator van Kosmografia, 2015. Connected to the team, loose and quite aloof, during the crox 18 project (1991).

CarianaCarianne (US/ Chicago). Ontwerp en update van de tweede crox-site. Site operationeel begin juli 2004. Stond in voor de updates tot april 2005. Design and update of the first real crox-site (2004). Updates from summer 2004 to end of April 2005.

Casteels, Johan. Losse medewerker van eind 1990 tot mei 1991. Stand-by during the first periode at Sint-Jacobs (1990-1991).

Clarisse, Jelle. Technische staff sinds 2009. Lid van webteam en bestuur sinds eind december 2011. Technical staff from 2009.

Coene, Marc. Lid ALV sinds december 2004; vaste medewerker documentatie & website tot eind 2011. Ontwerp en update van de crox-encyclopedie. Huisfotograaf van 2004 tot 2011. Bestuurslid van oktober 2007 tot oktober 2009. Parttime werknemer van november 2009 tot december 2011. Photographer. Solid member of the crox-team from october 2004 to december 2011. Design and update of the crox-encyclopedia. As crox-photographer an endless source of documentation; he documents all the projects (see Timetable). Member of the board since Autumn 2007.

Coussement, Pieter. Medewerker vanaf april tot augustus 2006. Mailing, website. Since April until August 2006 member of the Communication Departement, which involved mailing and website.

Cox, Wouter
. Losse medewerker. Coördinatie van het instalraamproject van Ron Huebner (crox 111, december 2003). Diverse klusjes zoals installeren van het watercircuit in de mediaruimte. Springt bij tijdens de prepress van crox-boek NR.8 (2008). Volunteer. Coordination of the installation window project of Ron Huebner (crox 111, december 2003). Did several chores such as installing the plumbing in the media space. Helps with the prepress of crox-book NR 8 (2008).

David, Astrid
. Lid van het crox-team sinds eind 2004. Bestuurslid van februari 2006 tot oktober 2007. Member of the board from spring 2006 until autumn 2007. Curator of Emo-Sync, a project Office Tamuraj.

De Bruyckere, Tania. Statutair een van de 4 stichtende leden van Croxhapox vzw. Wordt aangesteld als commissaris, een arbitraire functie. Ontslag als bestuurslid eind 2003. One the four statutary founding members of Croxhapox vzw. Is appointed commissionar, an arbitrary title. Leaves the board at the end of 2003.

De Bruyn, Guido. Stichtend lid van Croxhapox vzw. Bestuurslid tot eind 2003. Lid van het crox-team (=dagelijks bestuur) van 1990 tot 1992, heel even in 1995 en later opnieuw, van eind 1996 tot zomer 2000. Zetelt sindsdien in de Algemene Ledenvergadering. Has an important part in the very first activity of Croxhapox (March 1990). Later a member of the initial trio; less occupied with conducting activities, but a perceptive eye and notorious background vocalizing during meetings. Member of the Committee until end of 2003.

De Buck, Kristel. Crox-team van 1994 tot 2000. Directie van zomer 1999 tot zomer 2000. Eigenares van Aannemersstraat 54 (crox-locatie 2). Het is grotendeels dankzij Kristel dat in 1994 de heel erg vruchtbare tweede crox-periode begint. Tot eind 2004 lid van de Algemene Ledenvergadering. Enters as member of the crox-team during summer 1994. At that moment croxhapox has been silent for about two years. Kristel and Hans are a couple then. She offers the basement of Aannemersstraat 54, it is her house, and thus introduces the second period of Croxhapox, from 1994 to 2000. It is a splendid and fascinating period. Up to June 1999 Hans and Kristel run the whole thing together. It has a faint touch of avant-gardism. Crox-director from September 1999 up to Spring 2001. Member of the ALV until end 2004.

De Clercq, Marc. Bestuurslid sinds herfst 2007.

De Clercq, Pieter. Technische staff sinds herfst 2007. Sporadisch. Technical staff from Fall 2007.

Degand, Pieter. Losse medewerker van herfst 2003 tot zomer 2005. Springt bij tijdens BASICS 2. Standby during building activities, such as the BASICS 2 construction.

de Gelder, Pierre. Medewerker van januari tot april 2006. Bestuurslid tijdens lente 2006. Sindsdien lid van de Algemene Ledenvergadering. Tijdens het korte bestuursmandaat staat hij in voor communicatie en publicatie. Member of team and board from February to April 2006. As member of the team focused on mailing, the crox-site and advertising. Quits the team end of April 2006. Author of the guidelines for the crox-publications.

Demulder, Louis. Lid van de ALV sinds eind december 2004. Member of the ALV sinds 2004.

Denys, Ward
. Lid van het crox-team vanaf herfst 1999. Staat in voor de realisatie van Carte Blanche, een crox-project op locatie in Strombeek-Bever. Blijft lid van het crox-team tot mei 2004. Member of the crox-team from September 1999 to May 2004. Management of the Carte Blanche project (February 2000) in Strombeek-Bever (Brussels).

Deprez, Biek. Losse medewerker, periode 1996-1999. Standby during opening activities from 1996 to 1999.

De Schutter, Rob. Vaste medewerker vanaf september 2007. Layout, website, mailing. Crox-team since September 2007. Prepress books, cards and all other printed matter. First crox-book he has been working on is that of that of Philippe Vandenberg, crox-book NR.8. Mailing, layout adds and member of the web-team.

De Vos, Nancy. Lid van de ALV sinds eind 2004. Vanaf begin 2005 bij het dagelijks bestuur betrokken als expert boekhouding. Member of ALV and team since end 2004. Accountant.

De Wilde, Johan. Lid van de Algemene Ledenvergadering. Bestuurslid van mei 2006 tot eind 2011. Eindredacateur van de crox-publicaties. Member of the association from May 2006 to December 2011. Chief editor.

D'Hoe, Dirk. Bestuursmandaat van eind 2003 tot begin 2006. Wordt tijdens de ALV van 27/01/2006 geschrapt als lid van de vereniging. Member of the committee from end 2003 to end of January 2006. Skipped as a member of Croxhapox end of January 2006.

D'Hont, Sarah. Technische staf van 2008 tot eind 2009. Technical staff from 2008 till end 2009.

Dorion, Krisztoff. Freelance medewerker vanaf 2016.

Douibi, Dries. Bestuurslid sinds eind december 2011.

Dua, Raphaël. Lid van het crox-team van begin 2003 tot mei 2004. Member of the crox-team from February 2003 to May 2004.

Dujardin, Bram
. Is begin 2003 heel even aanwezig tijdens werkvergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Member of the crox-team during a very short period, Spring 2003. Later no connection to crox-activities.

Haelterman, Fay. PR, communicatie. Sinds circa 2019. Lid van de Algemene ledenvergadering.

Hellebaut, Anja. Lid van het crox-team van eind 2003 tot maart 2005. Maakt gedurende enige tijd deel uit van de artistieke directie, op dat moment uitdrukkelijk geformuleerd als een team-functie. Staat in voor mailing en communicatie van begin 2004 tot maart 2005. Member of the crox-team from end of 2003 to March 2005. Mailing; layout crox-cards 21-28. From February 2004 up to March 2005 part of the directory.

Lezaire, Christophe. Losse medewerker sinds herfst 2004. Pleistert de muren in de grote zaal. Crox-addict.

Paridaen, Merlyn. Losse medewerker sinds zomer 2006. Schilder- en pleisterwerk.

Paridaen, Sjoerd. In 1991 als losse medewerker. Vanaf eind 1996 vaste medewerker en lid van de artistieke adviesgroep. Zetelt in de Algemene Ledenvergadering. Eind 2003 verkozen tot bestuurslid. Voorzitter van januari 2006 tot mei 2010. Docent van Hogeschool Gent, KASK, Multimediale Vormgeving. Introduceert Jan De Cock, KAMP, HAP, Ward Denys, Frank Merkx & Robbert Goyvaerts, Hans Beckers en nog een karrenvracht. President of Croxhapox vzw from January 2006 to May 2010. Member of the crox-team since end 1996. Member of the committee since end 2003. Not connected to the funding of Croxhapox he nevertheless is one of its leading features.

Pieters, Luc
. Vaste medewerker sinds begin 2003. IT-man. Ontwerpt de allereerste crox-site, online van eind 2003 tot juni 2004. Zijn functie valt binnen het web-team en beperkt zich tot bijzonderheden waar niemand wat van af weet. Ontwierp de huidige crox-site, die begin 2010 online gaat. IT-man since 2003. From Autumn 2007 on more closely connected to the team. Reorganizes the mailing and created this website. Webmaster.

Saura Flores, Lucia (ESP). Medewerker vanaf eind augustus 2005. Updates van de crox-site van augustus tot oktober 2005. Ontwierp de crox-site die tot begin 2010 gebruikt werd. Actief als crox-webmaster tot lente 2007, sindsdien als losse medewerker. Standby from end of August 2005. Updates the crox-site from August till October 2005 and designed the site that was used till early 2010. Crox-webmaster till Spring 2007.

Smith, Alan (GB). Losse medewerker in 2006. Permanentie. Steekt handje toe tijdens de opbouw van de sequel van het BASICS 2 project. Standby in 2006. Lends a hand in the construction of the sequel of BASICS 2.

Smolders, Lore. Lid van het artistiek team sinds 2014. Samenstelling & coördinatie van Deaf Man's Ville, eind 2015.

Soenen, Rik
. Logistieke steun tijdens opbouw BASICS 2, de eerste editie van het project (juni 2005). Logistics of BASICS 2, first edition (June 2005)

van. Stuwende kracht. Voorzitter van 1990 tot eind januari 2006. Van februari 2006 tot december 2009 fulltime AD. Sinds januari 2010 parttime. Zetelt in de Algemene Ledenvergadering. Initial member and inventor of the event.

Van Belleghem, Bram & Emke
. Losse medewerkers van 1994 tot 2000. Standby from 1994 till 2000.

Van Belleghem, Erik. Losse medewerker van 1994 tot circa 1998. Standby from 1994 till ca 1998.

Van Bellingen, Stefaan. Tijdens lente 1991 heel even actief als pr-verantwoordelijke. For a short time responsable for PR, Spring 1991.

Van Bogaert, Philip. Samenwerkingsverband tijdens Open Deuren (crox 51, 1996). Collaboration during Open Deuren (crox 51, 1996)

Vandekerkhove, Karien. Vaste medewerker vanaf april 2006 tot lente 2007. Lid van het web-team. Staat vanaf mei 2006 voor het updaten van de crox-enyclopedie en het layouten van de advertenties. Member of the crox web-team from May 2006 to Spring 2007.

Vandenbroucke, Sander. Vaste medewerker van januari tot augustus 2007. Ontwerp van allerlei drukwerk en medewerker publicatieteam. Member of the team from January to August 2007.

Van den Eeckhout, Frank. Een van de stichtende leden van het vzw, een half jaar na de feitelijke start van de activiteiten. Stapt eind 1992 uit het team. Herverkozen tot bestuurslid in 2006. Lid van de Algemene Ledenvergadering. Voorzitter en Algemeen Directeur van september tot december 2007. One of the initial members of Croxhapox vzw. From 1990 to 1992 he and van are the main force. Quits the team end of 1992, but again member of the team from May 1995 to end of Spring 1996. Later completely invisible. Dismissed end of 2003. Again on the track end 2005. President of the board and Managment from September to December 2007. Quits board and team end of 2007.

Van der Borght, Joris. Lid van de ALV sinds eind 2004. Treedt meteen begin 2005 toe tot het crox-team. Zakelijke leiding. Is naast van het enige crox-lid dat zich over de aanvraag Kunstendecreet buigt. Maakt werk van de zakelijke noodzakelijkheden. Vanaf dat moment functioneren van en Joris Van der Borght als tandem. Bestuurslid van februari 2006 tot september 2007. Penningmeester en Afgevaardigd Bestuurder. Tot eind 2008 zakelijk coördinator. Sinds eind december 2011 opnieuw bestuurslid. Voorzitter. Zakelijke leiding. Tot eind 2016. Member of team and ALV since end 2004. Manager and member of the board from February 2006 to September 2007.

Vanderhaegen, Marc. Medewerker van mei 1991 tot juni 1992. Collaborator from May 1991 till June 1992.

Vandersleyen, Ann. Medewerker van 2008 tot begin 2016. Vrijwilligersstatuut. Permanentie, vormgeving en onderhoud bar en mediaruimte. Collaborator from 2008 to early 2016. Volunteer. Reception, layout and maintenance bar and media space.

Van Meerssche, Jos (1959-2013). Lid van de Algemene Ledenvergadering van eind 2004 tot eind 2008. Suppoost. Joins the ALV in 2004.

Van Nuffel, Anneke. Lid van het crox-team van januari tot september 2005. Member of the team during a short period in 2005.

Van Ryssen, Stefaan. The Talkative Barman. Bestuurslid van herfst 2008 tot december 2011. Van eind 2009 tot eind 2011 zakelijk coördinator van de activiteiten. Begroting opstellen, cijfers evalueren, dat soort dingen. Neemt de taak op zich om de door van bijeengepende encyclopedie naar het Engels te vertalen. Steekt af en toe handje toe op logistiek vlak, gaatje dichtstoppen, een stoel verplaatsen, het barmeubel poetsen, de gemoederen in juiste stemming brengen. Van mei 2010 tot december 2011 voorzitter van croxhapox vzw.
The Talkative Barman. Member of the board from Autumn 2008 to December 2011. From end 2009 to end 2011 financial coordination. Making budgets, evaluating figures, that kind of stuff. Assumes the task of translating the encyclopedia van has been building. Lends a hand with logistics, filling holes in the wall, moving chairs, cleaning the bar, creating the right mood. From May 2010 up to end December 2011 chairman of the board of croxhapox vzw.

Verleyen, Claire. Huiseigenaar Onderstraat 26, locatie instalraam. Vaste medewerker. Connected to the window location in Onderstraat 26 and as such a member of the crox-team. Coordinates the window projects.

Ververs, Gerd. Lid van ALV en crox-team sinds 2002. Vooral actief van herfst 2003 tot juni 2004, later stand-by. Dirigeert crox 120 (hommage Dirk Peers, mei 2004) en springt bij tijdens de uitvoering van crox 122
(Renate Wolff, juni 2004). Member of ALV and team since end 2002. Concept of the crox 120 project (homage Dirk Peers) and standby during the crox 122 project.