fbpx tempo | croxhapox

tempo

1 tot maximaal 2 dagen opbouw, tijdsduur project 2 weken, 1 tot maximaal 2 dagen afbraak. Periode maart-juni 1990.

1 week opbouw, tijdsduur project 3 tot 4 weken, uitzonderlijk 5 weken voor Bijna 10 jaar Cowboy Henk, 1 week afbraak. Periode september 1990 tot mei 1991.

Wekelijks 1 nieuwe copy art poster te verspreiden in de Gentse binnenstad en dit over een periode van 4 maanden. mei-augustus 1991, crox 17-1.

Naargelang de input om de 2 of 3 weken een nieuwe copy art poster en een totaal van plusminus 70 raamlocaties in de Gentse binnenstad. Januari-augustus 1992, crox 17-2.

Met uitzondering van crox 22, een project met werk van Herr Seele, de opbouw ervan neemt ongeveer een maand in beslag, is er één week voor de opbouw van het project en 3 weken voor de presentatie. Afbraak gebeurt meteen na afloop van het project. Tussen de projecten wordt pauze ingelast wat wisselt van 1 tot 3 weken. Geen projecten tijdens de zomermaanden. Periode 1994 tot 1999.
Enkele projecten maken een uitzondering op de regel. Het project van Karel De Meester (januari 1997) wordt tussen twee reeds geplande projecten ingeschoven en heeft hierdoor een kortere tijdsduur. Ook de projecten van Griet Musschoot en Tomo Savic-Gecan hebben om zelfde reden een kortere tijdspanne. In 2000, van woont op dat moment in Spanje, gaat het tempo fataal onderuit. Van oktober 1999 tot juni 2000 zijn er hooguit 6 projecten, één daarvan op een externe locatie, de Carte Blanche presentatie in Strombeek-Bever.
Schilderkunst Hedendaags Belgisch (crox 70, 1997) neemt een lange aanloop en duurt 6 weken, het openingsweekend inbegrepen.
De creaties op Onderstraat 26 en Onderstraat 51 (instalraamproject, periode 1995-1996) beperken zich tot één maand, opbouw en afbraak inbegrepen.

Van september 2003 tot herfst 2008 wordt op Onderstraat 26 eenzelfde tempo aangehouden, op wat uitzonderingen na. Vanaf eind 2008 hebben de instalramen een veel trager verloop.

In de Lucas Munichstraat, de huidige croxruimte, wordt van 2003 tot 2009 hetzelfde tempo aangehouden als tijdens jaren negentig: 1 opbouwweek, soms 2 weken opbouw, het openingsweekend en 3 weken extra. Nogal wat projecten hebben een kortere tijdspanne. Het eerste project van Tim Onderbeke (herfst 2005) en de eerste presentatie van Nel Aerts in de kubusruimte (2007) beperken zich tot 1 weekend.
De toonmomenten van studenten van Kask, Sint-Lucas en Ottogracht hebben doorgaans 1, maximaal 2 dagen opbouw, 1 tot 3 dagen presentatie, naargelang zich voordoet, en 1 dag afbraak.

Vanaf herfst 2009 wordt het tempo aangepast. Langere opbouwperiode, wat tegelijk meer mogelijkheden biedt voor toonmomenten en korte gastproducties, en na het openingsweekend 4 weken presentatie.

In de Vlaamse dagbladpers, toen ze nog over de activiteiten van croxhapox schreven, dat is van 1996 tot 1999, is er wel vaker een opmerking over het helse tempo.

Van 2006 tot 2008 biedt het programma 60 tot 70 projecten jaarlijks, in 2009 zijn het er 80. De overlapping van het reguliere programma en de tweede editie van brainbox veroorzaakt een voor velen niet langer bij te benen opeenvolgingen van vernissages, een van de redenen waarom bestuur en artistieke directie tijdens zomer 2009 beslissen om het wat rustiger aan te doen.