fbpx De Waegeneer, Wim | croxhapox

De Waegeneer, Wim

2006. crox 145, Basics 2 sequel.
2007. crox 203, Finding Nemo. Project in de kubusruimte.

Tweede periode Zennestraatproject (oktober 2009). Eén van de elementen in de presentatie van Nicolas Leus is een foto van Wim De Waegeneer. De foto werd genomen aan de Belgische kust op 11 september 2001.

Publicaties.
Stork Street University, folder. circa 2005
Ménagerie. Een al evenmin praktische gids voor de wildernis. Ed Stork Street University 2008. Eerste zin: 'Voorpoot rechts naar voor, in rust op de dode veren, dode veren met een hardleers oog vooraan op een rotsblok; hij komt van verder, alsmaar verder en trotseert edelgewei en een bergflank, eerst de schaduwstrepen van één der bosjes door, maar ook niet zonder hulp van een aureool van wattige wolken, precies daar, bovenop de horizon als een statistiek. Ze houden er niet van naar wortels en knollen te graven, dat lees je zo van hun gezichten af, van hun houding ook, want staan ze niet met hun achterste naar jou gekeerd, dan toch doemt hun gehouwen hoofd op uit de donkere zijde van het landschap. Steeds met die nare blik.'