fbpx theorie | croxhapox

theorie

multiple choice

Theoretiseren voor
Theoretiseren tijdens
Theoretiseren na
het bekijken van een werk.

Het theoretische niveau, een bergmassief dat uittorent boven de dingen. Het is een aparte disicipline. Met de dingen heeft het minder te maken dan het zich aanmeet. Theorie is theorie.

crox-box woensdag 16 december 2009

7. wat kan, wat niet hoeft (noteer)
7. 1. In theorie wel. In praktijk niet want niet zo handig. vs
7. 2. Wel in praktijk. Niet in theorie want niet te plaatsen.

15 december 2009 on framing

One is the commercial frame > the artist framed as a cow > art reviews on cattle and its many varieties.

Two
is a theoretical frame > the artist framed as a food supplement >
art reviews on cooking art and baking art and its many
food-supplementary varieties.

The avantgarde experiment: don't frame the artist: frame art, frame theory (...) within the artist: make the artist the frame of the whole thing.

zondag 29 november 2009 scriptorium

Het scriptorium: de geleerde schrijfsels van en/of over een kunstenaar. Mystificatie van het ego. Over de kamer der gedachten
is zo'n schrijfsel. Tussen de sluitende aanhalingstekens, voor en na de
sluitende aanhalingstekens, overal, in alles en om alles heen is het
briljante gemis. Waar gaat het om? Wat proberen ze duidelijk te maken,
als het al niet duidelijk was.
Als het niet duidelijk is de vraag hoe
het komt dat het niet duidelijk was. Is duidelijk - of niet - of god
bestaat en waaraan die nul dat bestaan te danken heeft?
Aan het scriptorium van een ego.
Aan dat scriptorium heb ik mijn bestaansrecht als god ontfutseld: ik ben een nietsnut.