fbpx Sint-Lucas Gent | croxhapox

Sint-Lucas Gent

De Infokrant van Witte Zaal (vierde jaargang - nr. 5, november 1997) biedt, naast focus op de eigen projecten, een overzicht van tentoonstellingen met werk van kunstenaars en docenten die deel uitmaken van het parcours van Sint-Lucas Gent. In het 5de nummer van jaargang 4 is Schilderkunst Hedendaags Belgisch opgenomen (crox 70). Het project wordt er vermeld als "30 Belgische schilders" en beperkt zich, wat uit de logica van de brochure volgt, tot een opsomming van die kunstenaars die met Sint-Lucas Gent te maken hebben: Dan Van Severen (oud-leraar dep. Beeldende Kunst), Johan Boutelegier en Ignace De Vos (beiden docent dep. Beeldende Kunst), en werk van o.a. Michaël Borremans, Raf Buedts, Robert Clicque, Mario De Brabandere, Luc Hoekx, Thomas Huyghe en Frank Van Den Berghe (allen oud-studenten dep. Beeldende Kunst). Twee namen ontbreken.

Toonmoment 3de bachelor schilderkunst in 2009 en 2010. Beide projecten gaan via Ignace De Vos. In 2011 volgen residenties, o.a. van Machteld Rullens (NL).