fbpx zaterdag | croxhapox

zaterdag

De openingsavonden zijn, op enkele uitzonderingen na, op zaterdag. Uitzonderingen zijn het project van ARMEE LEGER (2006) en A Group Show, een gastproductie van RE: (2011), met vrijdag als openingsavond.

Tijdens de Aannemersstraatperiode (1994-2000) is het openingsmoment op vrijdag. Eerder, tijdens de periode aan het Beverhoutplein, was het niet de gewoonte, alweer op een enkele utzondering na, om vernissages te houden. Dat viel samen met het strikt niet-commerciële profiel van de activiteiten.

De vernissage op zaterdag heeft, zij het niet elke keer, een concert op het programma. Tijdens de Aannemersstraatperiode was er van meet af aan ook het gebruik dat een openingsredenaar het woord richtte tot de bezoekersaantallen.