fbpx plavcak, katrin | croxhapox

plavcak, katrin

crox 453 (2013). Katrin Plavcak nam deel aan Temporary City Berlin (2009), een coproductie van Lokaal 01, Flachland en croxhapox, samengesteld door Nele Tas en Ada Van Hoorebeke, ook Stijn Van Dorpe was in het project betrokken, Van Gerrewey in het boekproject.

Het crox-project van Katrin valt samen met projecten van Quinten De Bruyn, in de kubusruimte, en Merlyn Paridaen, en een triptiek met werk van Delphine Somers, Alejandra Hernandez en Yann Bronder.