fbpx Van Canneyt, Nele | croxhapox

Van Canneyt, Nele

OUTSIDE THE BOX. crox 391 (2011). Foto's.

In de speciaal voor het project gekonterfeite zaaltekst, waar ik als gebruikelijk geen aandacht aan besteed had (ik kijk niet naar een witte bol met de mededeling, op een A4-blaadje, dat ik inderdaad naar een witte bol aan het kijken ben en wat de bedoeling van die witte bol is, of, om de poëzie van Jacques Roubaud te nemen, wat ik me in Quelque chose noir bij die of andere metafoor, de ellipsvormige taalmaoeuvers en de vele lacunes in de tekst voor te stellen heb, al dat uitleggerige gedoe bederft de pret), noteer ik, nu ik er toch wat tijd voor neem, de titel die elk hoofdstukje heeft:

1. de aanleg voor observatie
2. de visionaire blik
3. de neiging tot het surreële
4. en de aandacht voor de fotografie in mondiaal perspectief

en stel tegelijk vast, na een vluchtige lezing van wat elk van de hierboven vermelde hoofdstukjes biedt, dat ik weinig opschiet met deze naar mijn smaak al te didactische benadering van foto's waarvan ik er enkele nog altijd voor me zie: een stoep in Nevada of in Mexico met een felrode stoeprand, uitzonderlijk fraai en ook altijd op een juist moment gefotografeerde, stedelijke landschappen die mij af en toe aan het werk van Hopper doen denken, afstandelijk, desolaat, soms bevolkt met personages die als een schaduw deel uitmaken van het fotografische moment. Uiteindelijk bevalt zelfs de herinnering aan die foto's me meer dan de als koude soep opgediende, theoretische overkill.

Simultaan: projecten van Giannina Urmeneta Ottiker en Freya Maes.
Publicatie van crox-card 100 (2011), Framed, Calofornia, U.S.A., 2009.

crox391 Nele Van Canneyt IMG_4061crox391 Nele Van Canneyt IMG_4070
foto's: MC