Aratakak

Zoals bekend werden niet alleen de rol- en schommelstoel maar ook het ligmeubel uitgevonden door Urk Piw, op een plek die in het Mioceen als Aratakak bekend stond, in het huidige Kirgizië. Aratakak was meer een gebied dan een agglomeratie. Er werd in holen en greppels gewoond en het meubilair, hoewel het voor die tijd geavanceerd was, week grondig af van wat we tegenwoordig in de huiskamer hebben. Hoog in een boom in een vork van takken van een vulkaanuitbarsting genietend werd Urk Piw door een blikemseflits geraakt en vond zo de schommelstoel uit. Le Corbusier worstelde met de techniek. Met het ligmeubel ging Piw een stap verder. Aangezien de dinosaurussen reeds sinds het Jura uitgestorven waren, kon zij zich een wat meer comfortobale houding permitteren. In de wijde omgeving van Aratakak zijn meerdere kuilen aangetroffen die de homo urkpiwens als lig- en/of slaapplaats dienden. In de niet zelden door vulkaanuitbarstingen verstoorde atmosfeer werd het avondprogramma doorgenomen, waarbij het wijfje eerst de zogeheten astrofische sporen aanbracht, en het mannetje aan z'n kloten krabde. Van de homo aratakakasens is bekend dat hij ook fluiten kon.