fbpx platform | croxhapox

platform

Titel van het project van Sarah Dhont en Jelle Clarisse, januari - februari 2008. Gebruikte materialen: balsahout, karton, papier, houtlijm, mdf, plakhout, voetzoekers, kerstlampjes. Het conglomeraat: een agglomeratorisch, explicietviraal bouwsel, een soort van ruimtelijke tekening omvattende, desgewenst omspannende diverse kathedralen, sportvelden, industriële terreinen, hangars, woonkernen, bruggen, paalwoningen, snelwegen, militaire domeinen, raketinstallaties, kerncentrales, braakliggende woestenijen en omvergeknalde toeschouwers. Een groot deel van het agglomeratorische conglomeraat gaat in de fik, waaronder een Methodistenkerk en diverse woonkernen.

Mogelijke definitie van de werken van croxhapox: experimenteel platform voor hedendaagse kunst.

Herfst 2005: Adriaan Verwée brengt in de op dat moment als crox#1 bekend staande smalle ruimte naast de inkom een kubusruimte aan. Het platform boven de kubus wordt later ingericht als kantoor en is vanaf herfst 2012 een videozithoek.