fbpx Van Bemmelen, Briede (NL) | croxhapox

Van Bemmelen, Briede (NL)

Scenery, LeerlingMeester Kunstpodium T (Tilburg), 2015. Master: Robin Vermeersch. Pupils: Briede Van Bemmelen (Tilburg), Dina Dressen (Maastricht), Renée Tilkin (Utrecht).

Zaaltekst Briede Van Bemmelen: Met mijn werk verken ik de begrenzing van de steeds veranderende ruimtes om ons heen. Ik doe onderzoek naar de realiteit van onze habitat. Ik grijp in in deze ruimtes, verwijzend naar hun begrenzingen met grote in situ installaties. Vaak suggereren deze installaties verschillende situaties of gebouwen die er zouden kunnen zijn, of reeds verdwenen zijn. (tekst BVB)
[Information by Briede Van Bemmelen: In my work I explore the limits of the everchanging spaces around us. I am researching the reality of our habitat. I intervene in these spaces, pointing at their limits using large in situ installations. These installations often suggest diverse situations or buildings which could be there or have been there. (Translation SVR)]