fbpx Op de Beeck, Jan | croxhapox

Op de Beeck, Jan

crox 301 (2009). Drawings.
Publishes Motril, Vrucht en Pose, with Vincent Geyskens a publication of het balanseer (2012).

Publishes MUIS, crox-book nr 18 (2013). Drawings, collages. Lay-out Joris De Rycke. 72pp, 12 euro.
Has been following the progress of Brainbox3 (2013) from the point of view of an encompassing 'total' text..
Is in Anoniem eerste helft 21ste eeuw, crox-book nr 17 (2013), a.o. p. 67: 'Het is Jan die weet wie het over Meggy Rustamova had' [Jan was the one who knew who was talking about Meggy Rustamova] and p. 334: 'Jan Op springt binnen en wat vernemen we? Klein, minuscuul detail: Rachmaninov, vernemen we, schreef geen vioolconcerto, wat Van Ryssen uit de beweringen van Joris had afgeleid, maar symfonische dansen met vioolsolo. Dus, zoals Lucebert al zei, concludeert Van Ryssen: leugen die waarheid werd.' [Jan Op passes by and what do you know? Small, minor, detail: Rachmaninow - we learn - didn't compose a violin concerto, Van Ryssen deduced that from the words of Joris. Instead it was a set of symphonic dances with violin. So, concludes Van Ryssen, as Lucebert already said: a lie has become true.]