fbpx Quay Brothers | croxhapox

Quay Brothers

Palais en Flammes. 1970. Digital transfer of 16mm film, 11'. Crox 505, kosmografia, een project van Edwin Carels. Perstekst:
Een bizarre studie over de wisselwerking tussen repetitie en erotiek,
uitgevoerd door een van de meest bijzondere duo’s uit de film-,
animatie- en kunstwereld. Lange tijd verloren gewaand, kwam deze vroege
vingeroefening weer boven water naar aanleiding van hun
overzichtstentoonstelling in het MoMA (On deciphering the pharmacyst’s
prescription for lip-reading puppets, 2012). Vooral bekend om hun werk
met poppen en objecten is Palais en Flammes een zeldzaam voorbeeld van
zuiver grafische animatie, die meteen al in functie staat van de hen zo
typerende sensoriële experimenteerdrift.
https://vimeo.com/45843587