fbpx bart van dijck - wat het vuur brengt | croxhapox

bart van dijck - wat het vuur brengt

15 augustus 2021, 12-20h
bart van dijck WAT HET VUUR BRENGT

Wat geef je aan het vuur?

De T-shirt van je ex, je puberdagboek of een tak van je rozenstruik? Neem afscheid van een voorwerp, in ruil krijg je een tekening van de vlammen.
We houden het vuur brandend op zondag 15 augustus 2021 van 12u tot 20u, Citadelpark, naast het SMAK (Gent).
Wat het vuur brengt is een actie van Bart van Dijck in samenwerking met Messalina Lotigiers, voor Off the Record, georganiseerd door Citadelic en Croxhapox, gecureerd door Johanna Van Overmeir.
Bart Van Dijck werkt op het snijvlak tussen ritueel en beeldende kunst.
https://bartvandijck.be/

What do you give to the fire?
Your ex's T-shirt, your teenage diary or a branch of your rose bush? Say goodbye to an object, in exchange you get a drawing of the flames.
We’ll keep the fire burning on Sunday, August 15, 2021 from 12.00 to 20.00, Citadelpark, next to SMAK (Ghent).
What the fire brings is an action by Bart van Dijck in collaboration with Messalina Lotigiers for Off the Record, organised by Citadelic and Croxhapox, curated by Johanna Van Overmeir.
Bart Van Dijck works on the interface between ritual and visual art.
https://bartvandijck.be/

 

artists: