encyclopedia

This encyclopedia offers a splendid and wildly recommendable insight in the world of Croxhapox, combining trivial pursuit and serious matter. The entries have been mostly written in Dutch but quite a few have been translated. If you want the Dutch original, change your choice of language and go to the 'encyclopedie'.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Q-O2 is betrokken in Zennestraat 17 rue Senne (2009), een door Secondroom en Fortlaan 17 geïnitieerde coproductie waar ook Bains Connective, Jossworld, Constant VZW, Croxhapox en nog wat organisaties aan deelnemen.

Wordt vaker als kwatsch geschreven maar de correcte spelling zou quatsch zijn. Zie NRC stijlboek.

Toen de kunstenares gevraagd werd hoe zij zichzelf kunst-his-to-ries situeerde, antwoordde ze lankmoedig en zonder stemverheffing dat ze dat quatsch vond. Dat vind ik quatsch, zei ze.
Kunsthistorische duiding is quatsch, vooral als het over nog levende kunstenaars gaat, maar veel van die nog levende kunstenaars zijn sinds jaren morsdood en veel kunstenaars uit vorige eeuwen springlevend.
Als een kunstwerk, betoogde ze, zonder van haar plaats te wijken, terwijl het pas gemaakt werd, in de luttele seconden voor het definitief vergeten wordt ook nog kunsthistorische duiding moet, is het grondig fout met dat zogeheten kunstwerk. Alleen over het volstrekt futiele, voor het betekenis gehad had kunnen hebben, worden boekwerken dik als ossen geschreven.
Het kunsthistorische kader is er natuurlijk ook omdat het contemporaine zonder zo'n kader weinig tot misschien zelfs geen betekenis zou hebben. Veel iconen van het contemporaine hebben hun status vooral en niet zelden hoogstens aan het kunsthistorische getater te danken. Ik ben er werkelijk helemaal nooit in geslaagd om van ook maar één kunsthistorisch essay meer dan een paragraaf te lezen. Na van Deleuze ook slechts maar één bladzijde gelezen te hebben, lag ik dagenlang met migraine in bed.

Palais en Flammes. 1970. Digital transfer of 16mm film, 11'.
505. KOSMOGRAFIA. Een project van Edwin Carels, oktober november 2015.
perstekst Een bizarre studie over de wisselwerking tussen repetitie en erotiek, uitgevoerd door een van de meest bijzondere duo’s uit de film-, animatie- en kunstwereld. Lange tijd verloren gewaand, kwam deze vroege vingeroefening weer boven water naar aanleiding van hun overzichtstentoonstelling in het MoMA (On deciphering the pharmacyst’s prescription for lip-reading puppets, 2012). Vooral bekend om hun werk met poppen en objecten is Palais en Flammes een zeldzaam voorbeeld van zuiver grafische animatie, die meteen al in functie staat van de hen zo typerende sensoriële experimenteerdrift.
_MG_2247_MG_2248

>flower - the blue flowers of Queneau

Excerpt of a short conversation between van and Gregory Decock. Date:  4th of May 2007. Gregory is busy installing his 'Un style et les gants' thing:

-'Il y a un artiste avec un Q dans la groupe GM?'

Gregory: 'Quentin.' 

-'Ah - Quentin, je n-l connais pas.'

[-'Is there an artist with a Q in the GM group?'

Gregory: 'Quentin.'

-'Ah - Quentin, don't know him.']

 

Concert, donderdag 20 januari 2011. Openingsavond van residentiële projecten van Kylian Van der Have, Machteld Rullens en Jana Cordenier.

segment 1: geografisch
segment 2: entertainment
segment 3: historiek
segment 4: cultuur
segment 5: techniek, wetenschap
segment 6: varia

kaart 1
/1/ Welk eiland in de Atlantische Oceaan, waar pas sinds 2005 een postkantoor is, gebruikte Johan De Wilde in 2003 als tussenstop voor een mailart die de toenmalige crox-voorzitter als bestemmeling had?
/2/ Met welke groep trad Bart Maris twee keer op in het souterrain van croxruimte Aannemersstraat 54?
/3/ Van welke kunstenaar is Dr. Al.If één van de vele alter ego’s?
/4/ Van welke kunstenaar, die zichzelf in 1987 voorstelde als aardworm, werd tijdens een openingsrede in 1996 het metafysische betoog geparafraseerd?
/5/ Tot welke linguïstische categorie behoort het woord zoekdak?
/6/ Welke viervoeter bevond zich in de croxruimte tijdens de solo dansperformance van Nan-Ping Chang in 2005?

kaart 2
/1/ Van welke cirkel is Lofotia de binnen- of desgewenst de onderkant?
/2/ Met wat houdtt Joris Van der Borght zich bezig als hij zich even ontspannen wil?
/3/ Welke recensent besteedde als eerste aandacht aan de activiteiten van croxhapox VZW?
/4/ Over wie had CarianaCarianne het, toen ze voor haar crox-project in de bijhorende CD-romcatalogus schreef dat hij in haar geval wellicht een krijtbord gebruiken zou?
/5/ Welke groente cultiveert de Nederlandse kunstenaar Adri Huisman, die in 1996 het idee opperde om van de hele Aannemersstraat een hangende groententuin te maken?
/6/ In welke sport wist Merlyn Paridaen als junior vaak een bal te potten?

kaart 3
/1/ In welke Afrikaanse hoofdstad maakte Stefaan Dheedene de foto waarvan hij voor crox 152 een affiche liet maken?
/2/ Van welke blinde pianist was vanaf 1995 op zowat elke crox-opening muziek te horen?
/3/ Wat richtte Richard Foncke op toen hij eind jaren veertig begin jaren vijftig met zijn activiteiten begon?
/4/ Eind 1998 had Edith Doove het in de cultuurbijlage van De Standaard over Marlène Dumas en Francis Bacon. Van wie was het crox-project dat ze toen recenseerde?
/5/ Welke kleuren voeg je aan wit toe om een kleur van pleisterwerk te bekomen?
/6/ Welke biljartdiscipline beoefenden Hans en Frank (crox-tenoren van het eerste uur) in de gelagzaal van De Vooruit, eind jaren tachtig?

kaart 4
/1/ Op welk Gents plein bevond zich de eerste locatie van croxhapox vzw?
/2/ Wat voor Wassily deugt nergens voor?
/3/ Met welk soort mailart, vooral van Duitse kunstenaars, kwam croxhapox in 1991 op de proppen?
/4/ Wat was thematisch het centrale element van al de werken die Michaël Borremans in 1999 in het souterrain van Aannemersstraat 54 toonde?
/5/ Welke ingrediënten heb je nodig voor een crox-monsieur? Het zijn er vier.
/6/ Wie brak in 2003 bijna zijn nek tijdens het witten van de kleine ruimte in de Lucas Munichstraat?

kaart 5
/1/ In welk land woont Koen Vercaemer, die in 1996 nog aan Open Deuren deelnam, sinds eind jaren negentig?
/2/ Welke muzikant/componist, naamgenoot maar geen familie van twee kunstenaars die later in het crox-programma opdoken, stond in 1991 in voor de muzikale omlijsting tijdens de opening van En Passant, het eerste instalraamproject op 25 locaties in de Gentse binennstad?
/3/ Hoe vaak kwam Evert Defrancq in het crox-programma aan bod van eind 2003 tot eind 2005?
/4/ Welke blauwe kalender werd in 1991 door de crox-voorzitter naar voor geschoven als referentiepunt voor een avantgardistische crox-publicatie?
/5/ Welke kleur wordt algemeen beschouwd als de crox-kleur?
/6/ In welk Gents estaminet voerde Luc Tuymans het hoge woord tijdens een door croxhapox in 1998 georganiseerde meeting van het toen pas opgestarte NICC?

kaart 6
/1/ In welke straat lag het pand waar VZW Barbabelge in 1995 een tijdelijk onderkomen vond?
/2/ Hoeveel leden heeft het in madrigalen gespecialiseerde Trio Quatro, dat in 1999 in croxhapox optrad tijdens de openingsavond van crox 94/95?
/3/ Wie was in 1990 de eerste kunstenaar, geen lid van het toenmalige team, die in croxhapox een solo had?
/4/ Welke titel bedachten Hans en Frank ad hoc voor het 4de crox-project (april 1990) toen bleek dat de kunstenaar, na het aanvoeren van een karrenvracht houtblokken, de zaak niet echt au sérieux nam?
/5/ Van wat is R.A.F. de afkorting, als we de crox-criteria gebruiken?
/6/ Welke Oostvlaamse organisatie, voor wie elke crox-liefhebber ongetwijfeld een boontje heeft, begon zich op actuele beeldende kunst toe te spitsen net een paar maanden voor croxhapox opgericht werd?

kaart 7
/1/ Wat is het huisnummer van het pand in de Aannemersstraat waar croxhapox resideerde van herfst 1994 tot zomer 2000?
/2/ Wie van het originele trio van The Singing Painters was niet van de partij tijdens de crox 131 openingsavond, een project van Joris Van der Borght, begin januari 2005?
/3/ Wat bracht de Kroatische kunstenaar Tomo Savic-Gecan in 1997 aan in het souterrain van de toenmalige croxruimte?
/4/ Voor wat staat de afkorting EI, van de onder de funds van Phill Niblock residerende kunstruimte in de Sassekaai?
/5/ Met welk medium werden de eerste crox-affiches vervaardigd?
/6/ Waarvoor gebruikten minstens 2 leden van The Singing Painters het afvoerputje van Aannemersstraat 54?

kaart 8
/1/ Welk crox-project vond plaats op 25 locaties in de Gentse binnenstad?
/2/ Welk 5-koppig jazz-combo, dat in variërende bezetting aantrad tijdens diverse crox-openingsavonden, was de voorloper van het huidige MOKER?
/3/ Welk leesteken werd het symbolische logo van het niet uitgevoerde megaproject Signos de Admiracion?
/4/ Welk neologisme, binnen croxhapox sinds begin jaren negentig in zwang om een bepaald soort in situ ingreep te duiden, werd bedacht door Edwin Carels?
/5/ Met welk technisch middel werden van 1994 tot 2000, naast het fotokopieerapparaat, de crox-uitnodigingen vervaardigd?
/6/ Van welk merk was de auto, bouwjaar 1988, die Hans en Kristel van mei 1995 tot begin 1998 ter beschikking hadden?

kaart 9
/1/ Op welke verdieping van Beverhoutplein 7, aan de Gentse rommelmarkt, begon de activiteit van Croxhapox VZW?
/2/ Welk lid van Memaz, die in 2005 een solo-performance bracht in de grote crox-ruimte, volgde geen jazz-opleiding aan het Gentse conservatorium?
/3/ Wat was de titel van het laatste project van Barbabelge in 1998?
4/ Van welk woord bedacht de toenmalige crox-voorzitter een anagram als titel voor het mega-billboardproject dat eind 1992 in de Gentse binnenstad plaatsvinden moest?
5/ Over de kwaliteiten van welk huishoudelijk product heeft Francis Ponge het in het citaat dat als inhoudelijke referentie fungeert voor het En Passant project?
6/ Met welk bolvormig voorwerp kegelde Jan Carlier in 1991 tijdens de openingsplechtigheid van En Passant de voorruit van Backstage aan diggelen?

kaart 10
/1/ Uit welk voormalig Europees land kwamen de kunstenaars die onder de noemer ‘Schrattenberg Periferie’ in 1997 door Experimental Intermedia werden aangebracht om een werk te creëren voor de instalraamlocatie in de Onderstraat?
/2/ Welke kunstenaar was, ondanks het feit dat hij geen schilder is, van mei tot december 1998 bassist van The Singing Painters?
/3/ Wie beweert dat hij De Spinsters van Velazquez fotografisch precies zou weten na te schilderen in een verflaag van minstens een centimeter dik?
/4/ Over wie heeft Philippe Vandenberg het als hij stelt: ‘Dit is geen tentoonstelling met een gehandicapte, maar met een kunstenaar die toevallig gehandicapt is’?
/5/ Welke technisch procédé bewerkstelligde het bevreemdende effect van de foto’s die Dirk de Neef in 1995 in croxhapox tentoonstelde?
/6/ Welke kunstenaar werd door de stuwende kracht van croxhapox met het koosnaampje Lofo bedacht?

kaart 11
/1/ In welk land werd de in Chicago wonende kunstenares Dianna Frid, die de Canadese nationaliteit heeft, geboren?
/2/ Welke striptekenaar en standup comedian stond in voor de openingsrede van crox 28, het solo-project van de Amerikaanse kunstenares Patricia Smith?
/3/ Wat is croxhapox in het verhaal waar het woord voor het eerst aan bod komt?
/4/ Van welke kunstenaar was er in Grand Palais een overzichtstentoonstelling toen de intieme crox-crew in het gezelschap van Thomas Broadbent in 1996 Parijs bezocht?
/5/ Hoeveel centimeter meet elke zijde van de rechthoekige vorm waarop Johan De Wilde zich baseert voor het gros van zijn werken?
/6/ Van welk lid van het crox-bestuur hangt er een werk op het kabinet van Bruno Tobback?

kaart 12
/1/ In welke stad bevindt zich Le Polidor, het restaurant waar Thomas Broadbent en de intieme crox-crew in 1996 dineerden?
/2/ Hoelang was Cowboy Henk al dag- en weekbladverschijnsel toen hij eind 1990 zijn eerste en enige crox-solo had?
/3/ Door wat verving Adriaan Verwée de Joodse Masada burcht bovenop de met autolak afgewerkte rotshoogte?
/4/ Welk fotografisch procédé is inherent aan het werk van Maria Blondeel?
/5/ Bij wie belandt doorgaans een mailart die als indirect correspondance verzonden wordt?
/6/ Welk drankje werd in 2005 tijdens de solo van Adriaan Verwée tot driemaal toe aangeboden?

kaart 13
/1/ In welke stad bracht Michaël Borremans zijn jeugd door?
/2/ Welke song droegen The Singing Painters op aan de zusjes Amy en Sally Kephart?
/3/ Van welke kunstenaar, die sinds minstens een half decennium op het verlanglijstje stond, werd in 2005 het project uiteindelijk toch niet uitgevoerd?
/4/ Wat voor soort wezens bevolkten het soloproject van Thomas Boïng in 1998?
/5/ Voor wat staat de term Copy Art?
/6/ Welke ronde en Vlaamse dingen die in meerdere en verwante sporttakken totaal onmisbaar zijn, zorgden er voor dat twee weken nadat Hans van Heirseele ze in 1990 aan Sint-Jacobs aantrof croxhapox een feit was?

kaart 14
/1/ In welke golf situeert Stefaan Dheedene de Predemocratische Republiek?
/2/ Welke song uit de beginperiode van The Singing Painters werd door het iets te nadrukkelijk succes van een van de groepsleden stiekem uit het repertoire verwijderd?
/3/ Wat is de naam van de kompaan die croxhapox in het ruimteschip mee aan boord heeft in het gezegende jaar des heren 200.000?
/4/ Met welke Britse cultfiguur, die op dat moment in de Gentse opera een documentaire draaide, had Guido De Bruyn in 1991 een korte babbel om te checken of hij/zij interesse had om deel te nemen aan het in situ project Happy Room?
/5/ Welke studierichting volgde Rob De Schutter, sinds 2008 vormgever van een aantal crox-publicaties?
/6/ Hoeveel aanwezigen waren er gemiddeld op de crox-openingsavonden in 1990, tijdens de eerste jaargang?

kaart 15
/1/ In welke ruimte, die een bijzondere plaats was, had Ann Vandersleyen in 2003 haar eerste solo-project?
/2/ Door welk medium was de vader van Jan De Cock in 1991 bij de publiciteit rond croxhapox betrokken?
/3/ Welk project van croxhapox VZW zorgde er voor dat Hans en Kristel een koppel werden?
/4/ Wie bedacht voor zijn crox-solo in 1998 de titel ‘Inleiding bij een treurige vooropstelling’?
/5/ Welk aspect van zijn omvangrijke oeuvre toonde Sjoerd Paridaen toen hij eind 1996 een tweede keer solo in croxhapox aan bod kwam?
/6/ Welk lid van het toenmalige crox-team ging in 2003 met de medaille kortst zetelend teamlid aan de haal?

kaart 16
/1/ In welke metropool woont Franz John, een van de kunstenaars die in 1992 aan de tweede editie van crox 17 deelnam?
/2/ Wie was de gitarist tijdens het crox-optreden van Dead Marcel in juni 1997?
/3/ Wie is, naast Hans van Heirseele en Frank Van den Eeckhout, het derde Stichtende Lid van croxhapox VZW?
/4/ Welke wereldvermaarde, in Europa wonende kunstenaar met Aziatische roots hoopte het crox-team in 1991 voor het Signos project te kunnen strikken?
/5/ In de zomer van welk jaar werd de basisstructuur ontworpen van de crox-site die online bleef tot Luc Pieters een admingestuurde versie ontwierp?
/6/ Wat deed Ron Huebner toen hij eind februari 2004 om het leven kwam?

kaart 17
/1/ Van welke polemische republiek is Thomas Fuwell Nkoa diplomatiek gevolmachtigde in België?
/2/ Van welke Hollywood Girl coverden The Singing Painters een hit?
/3/ Welke kunstenaar nam in 1991 als eerste niet-Belgische kunstenaar deel aan een crox-project?
/4/ Wat is de titel van crox 118, het soloproject in 2004 van CarianaCarianne?
/5/ Wat bevindt zich in elk van de diamanten die Ron Huebner eind 2003 gebruikte voor zijn instalraam Jewels by Huebner?
/6/ Welk hulpmiddel gebruikt de in Berlijn verblijvende Amerikaanse kunstenaar Stu Mead doorgaans om zich te verplaatsen?

kaart 18
/1/ In welk land van Atlantische rozen maakte Willem Buijs een reeks foto’s van met de hand op muren en gevels aangebrachte richtingwijzers die hij als diaprojectie toonde tijdens het En Passant project in 1991?
/2/ Wat vond JVDS, anno 1998 recensent van De Morgen, de meest logische link om uit te leggen waar het bizarre woord croxhapox vandaan kwam?
/3/ Wat voor werk toonde de Gentse auteur Johan Joos tijdens zijn crox-project in 1990?
/4/ Van welke kunstenaar, die onder andere meedeed aan het buurtproject Open Deuren in 1996, is het statement dat goede kunst geen gelukkige kunst is omdat je van geluk niet hoeft te genezen?
/5/ Welk beroep heeft of had de in Amsterdam wonende Duitse kunstenaar Holger Nickish die in 1998 alle elementen van zijn crox-tentoonstelling in één enkel speciaal hiervoor gemaakt volume wist op te bergen?
/6/ In welk voertuig bevinden Croxhapox en Uyitut zich in het briefverhaal uit 1989 waar de naam croxhapox voor het eerst opduikt?

kaart 19
/1/ Hoeveel locaties stelde de artistieke directie voor als streefdoel voor de tweede editie van Open Deuren, een buurtproject waarvan de eerste editie, op 94 locaties, in 1996 plaatsvond?
/2/ Welk muziekinstrument bespeelde Zeger Vandenbussche eind 1996 tijdens het eerste crox-concert van Memaz?
/3/ Wie is volgens sommigen een nieuwe Marinetti, en volgens anderen dan weer niet?
/4/ Wat was en/of is Gent wel, volgens de door het crox-team eind november 1991 bedachte antiracistische slogan waarvan nog datzelfde jaar een affiche werd gemaakt, als het geen haatstad is?
/5/ Van wat voor soort boeken, die hij tussen 1986 en 1994 maakte, publiceerde Hugo De Smaele in 1994 een overzicht dat als ondertitel ‘Over de onwaarschijnlijkheid van doorslag en overdracht’ heeft?
/6/ Hoe lang duurden de crox-projecten in de beginperiode, van maart tot juni 1990?

kaart 20
/1/ In welke autovrije straat bevond zich midden jaren negentig, naast beide locaties in de Onderstraat, de derde locatie van het instalraamproject?
/2/ Wie droeg de tekst voor van La Tasse de Café, de openingsrede van crox 29, het solo-project van de Antwerpse kunstenaar Hans Segers?
/3/ Van welke kunstenaar, die van eind 2003 tot zomer 2004 vaker in het crox-programma aan bod kwam, was het in situ werk waarvoor de artistieke directie de term tetarium bedacht?
/4/ Wie bedoelde Edith Doove toen ze het anno 1998 in een recensie over een zekere Peeters had ‘die een vaste waarde in het aanbod van Croxhapox’ begon te worden?
/5/ Hoe vaak komt een hapax legomenon binnen bepaalde, doorgaans literaire, context voor?
/6/ In welke jaren, van 1990 tot 2004, was er op papierwerk en bestuursvergaderingen na geen enkele crox-activiteit?

kaart 21
/1/ In welke gemeente staat de legertank waarvoor Tuur Delodder begin september 2005 een schuurtje bouwde?
/2/ Aan welke mediafiguur dichtte Danny Dobbelaere anno 1994 in een recensie voor Het Volk een vorm van ‘mild narcisme’ toe?
/3/ Welke kunstenaar uit Roemenië nam jaren voor Florin Buta, die zijn project in 2005 had, aan een crox-project deel?
/4/ Wat voor soort poppen liet Edwin Carels speciaal uit London overbrengen voor zijn bijdrage aan het En Passant project uit 1991?
/5/ Op welke techniek begon Dirk Peers zich omstreeks 1994 met minutieuse precisie toe te leggen?
/6/ Wat bedoelt men in Transsylvanië met het gezegde ‘dat is brood op een vogel gooien’?

kaart 22
/1/ Uit welk land kwamen de twee niet-Belgen die deelnamen aan het groots opgevatte instalraamproject dat in 1991 in de Gentse binnenstad plaatsvond?
/2/ Wat voor literair en/of muzikaal ding is een contrafoon?
/3/ Van welke crox-kunstenaar werd in het Nederlandse magazine Kunstbeeld, bij een recensie eind 1995 over de Actuele scene in Gent, een werk afgedrukt?
/4/ Wie had in mei 1998 samen met Marc De Clercq en Anja Hellebaut een crox-project waarbij uitsluitend zwart-witfoto’s getoond werden?
/5/ Met wat voor dikke stof vervaardigde Kristel De Buck het beige, getailleerde haute-coûture jasje dat ze van 1995 tot 1999 droeg tijdens menige crox-opening?
/6/ Wat voor kleur had de voordeur van huisnummer 54, het pand in de Aannemersstraat waar croxhapox van 1994 tot 2000 resideerde?

kaart 23
/1/ Welke stad zag Herman Hoeneveld, recensent van het Nederlandse tijdschrift Kunstbeeld, als broedplaats voor het allernieuwste?
/2/ Welke song van The Singing Painters, wat de titel werd van een cd die ze in 2003 uitbrachten, heeft die titel te danken aan een opmerking van Phill Niblock, die tijdens het kokerellen gekscherend zei dat hij alles onder controle had?
/3/ Van welk Vlaamse meester was het schilderij, tijdens het groepsproject Schilderkunst Hedendaags Belgisch in 1997, dat als enige werk decennia eerder gemaakt was?
/4/ Van wie waren de werken die in 1995 tijdens crox 25 getoond werden?
/5/ Wat voor type fototoestel gebruikt Marc Coene voor zijn met delicate lichtcontrasten gecomponeerde zwartwitfoto’s?
/6/ Welke Gentse fotografe maakte de portretfoto’s van de 25 kunstenaars voor de catalogus van En Passant?

kaart 24
/1/ Welke crox-kunstenaar verzond in 1999 plusminus 50 mailarts via allerlei adressen in het buitenland naar Aannemersstraat 54?
/2/ Wat verorberde de openingsredenaar tijdens diens performance voor het project van Dirk Peers en Ruth Mentens in 1996?
/3/ Wat is de titel van het allereerste crox-event, ad hoc verzonnen na de opbouw van het project in de late uurtjes van 15 maart 1990?
/4/ Waarom zwijgen we, volgens Octavio Paz (het citaat figureert in de catalogus van En Passant), als we niet zwijgen omdat we niets te zeggen hebben?
/5/ Van welk script is Courier New bij benadering het equivalent?
/6/ Hoeveel keer kwam croxhapox voor langere periode op non-actief?

kaart 25
/1/ Voor welke in gps-cartografie gespecialiseerde firma werkt crox-webbeheerder Luc Pieters?
/2/ In 1999 trad Guido De Bruyn, een van de stichtende leden van croxhapox, tijdens de vernissage van crox 94/95 op met het vocale Trio Quatro. Welke zangstem heeft De Bruyn?
/3/ Van welke action poet werd in de catalogus van En Passant (25 instalramen in de Gentse binnenstad) een gedicht opgenomen?
/4/ Wie is de postmoderne dichter uit het entourage van John Cage die in 1995 een performance in croxhapox overwoog, wat uiteindelijk om een of andere reden niet doorging?
/5/ Wat voor hulpmiddel gebruikten de glazeniers die in 1997 voor het project van Tomo Savic-Gecan een kamerbrede ruit via gang, tuin en houten platform naar de tentoonstellingsruimte op het eerste transporteerden?
/6/ Welke niet-alcoholische drank, zoals uit een in het gastenboek nagelaten lijstje blijken moet, werd op 5 januari 1991 tijdens de openingsavond van crox 12 uitgeprobeerd om de invloed van de gebruikelijke hoeveelheid tequila, J&B, Four Roses, Jack Daniels, Mezcal en Saison Regal te neutraliseren?

kaart 26
/1/ Wat heeft Philippe Flachet, een van de kunstenaars die aan En Passant deelnam, sinds decennia op het gelijkvloers van zijn woning in de Hertogstraat?
/2/ Van welke Vermeersch, die ooit solo in crox-verband aantrad, zijn Robin en Pieter geen familie?
/3/ Welke mathematicus en auteur, tevens ex-medewerker van het weekblad Humo, schreef in 1991 een voorwoord voor de catalogus van En Passant?
/4/ Aan wat voor kunstdiscipline wordt sinds eind 2004 in het crox-programma meer aandacht besteed?
/5/ Wat was er zo speciaal aan de lange, lage tafel die begin 1999 deel uitmaakte van het crox-project van Anton Cotteleer?
/6/ Voor welk soort mediabedrijf werkt mede-oprichter van croxhapox Guido De Bruyn sinds begin jaren tachtig?

kaart 27
/1/ Welke kunstenaar had van 1983 tot 1986 Beverhoutplein 7 als kotadres, op de verdieping waar enkele jaren later croxhapox begon?
/2/ Het Copy Art project, een straatproject waar croxhapox in 1991 meteen na de Beverhoutpleinperiode mee uitpakte, is het enige crox-event waarvan het nummer onveranderd blijft ondanks het stijgende aantal projecten. Wat is het nummer?
/3/ Van welke film speelt de set de hoofdrol in ’The Final Speech’ van Adriaan Verwée?
/4/ Wat was de titel van een reeks niet uitgevoerde projecten, waarvan het concept begin 1991 door Frank Van den Eeckhout bedacht werd, waarbij diverse kunstdisciplines samengebracht zouden worden – muziek, dans, 3D en multimedia – en dat als eindresultaat een videofilm opleveren moest?
/5/ Welke Gentse drukkerij met op woordbedrijf zinspelende naam verzorgde het drukwerk van de reeks ansichtkaarten uit 1998 en 1999?
/6/ Wat is de Gentse kunstenaar Jos Van Meerssche sinds 12 augustus 2005?

kaart 28
/1/ Welke locatie, van de 25 locaties die deel uitmaakten van het straatproject En Passant, was voor 1991 al in gebruik als instalraam?
/2/ Welke omschrijving gebruikt Nan-Ping Chang (crox 149) voor haar solo dansperformance(s)?
/3/ Drie mailart kunstenaars, die midden jaren tachtig samen een project hadden in het door Hoet sr. gedirigeerde Ponton Temse, kwamen later ook in croxhapox aan bod. Van dit trio werd er 1 lid van het crox-bestuur. Wie zijn de anderen?
/4/ Wat voor herinneringen verbeeldde Frank Van den Eeckhout met zijn installatie Recuerdos Onìricos, één van de drie werken waarmee de periode aan het Beverhoutplein definitief afgesloten werd?
/5/ Wat was voor Ante Timmermans de reden om crox 135 vroegtijdig te beëindigen?
/6/ Welk lid van de Wetterse wielertoeristenclub Bidon had in 1998 een crox-solo?

kaart 29
/1/ Welke majestatische boom met witte meibloesems domlneert (of domineerde) het uitzicht van de loggia op de eerste verdieping van Aannemersstraat 54?
/2/ Wat was er gebeurd met het eerste crox-gastenboek toen Willy Weyns er ‘Bravo, bravissimo! What now?’ in opschreef?
/3/ Welk prangend probleem, dat een decennium later in de Gentse Actuele scene nog altijd voor een gebrekkige doorstroom zorgt, stelde van Heirseele in 1996 aan de kaak tijdens zijn openingsrede voor het soloproject van de Duitse kunstenaar Gosbert Adler?
/4/ Wat is volgens Philippe Vandenbergh de grootste kracht van kunst?
/5/ Welk archaïsch bindmiddel voegt de Waalse kunstenaar Marc Angeli toe aan de pigmenten die hij voor zijn monochromen gebruikt?
/6/ Wat bevatten de circa 100 blikjes die Koen Vercaemer opeenstapelde in het uitstalraam bij Jules en Annie tijdens het buurtproject Open Deuren?

kaart 30
/1/ Uit welke tijdens de Balkancrisis zwaar gehavende stad is Slaven Tolj afkomstig, een van de vijf kunstenaars die in 1997 samenwerkten onder de noemer ‘Schrattenberg Periferie’?
/2/ Van wat is, volgens de openingsredenaar van crox 26, Ororor Poepoepoek onbedoeld de uitvinder toen hij zittende op een boomtak ongelukkigerwijs door de bliksem getroffen werd?
/3/ Wie was de docent van de afdeling schilderkunst in Düsseldorf toen Antje Dorn er begin jaren negentig studeerde?
/4/ Wat doet het gros van de kunstrecensenten?
/5/ Welk elementair deel van zichzelf projecteerde Edwin Carels tijdens z'n tweede solo project in 1995 op een van de muren in het souterrain van Aannemersstraat 54?
/6/ Wat was het antwoord op de door een zekere Patricia in 1991 in het gastenboek genoteerde opmerking: ‘Ja... Ja... Jägerschnitzel!’?

kaart 31
/1/ In welk Gents café vond Kerstfeest op Heidense wijze, het tweede project van VZW Barbabelge plaats?
/2/ Dit is er eentje voor insiders: hoe noemt de hond van Michaël Borremans, een zwart teefje dat door één van zijn studenten in Spanje van straat werd opgepikt?
/3/ Welk grootschalig project van Jan Hoet sr. is verwant aan het al net zo megalomane Signos-project van croxhapox, dat bijna een decennium eerder gerealiseerd geweest zou zijn als het niet net door Hoet zelf gekelderd was?
/4/ Als een panopticum niet is wat Adriaan Verwée er van denkt, namelijk een soort centrale controlepost vanwaar je alles kan zien (gegeven dat hij in 2004 gebruikte voor een uit PU vervaardigd wasachtig bouwsel), wat is het dan wel?
/5/ Om wat voor reden werd de term ‘balotagecomité’ in 2003 uit de crox-statuten geschrapt?
/6/ Tot welke tweeledige opsomming mbt de participanten bleef de informatie op de uitnodiging van crox 25, een project met werk van kinderen, beperkt?

kaart 32
/1/ In welke stad woont de Amerikaanse kunstenares Suzan Batu, die Russisch-Turkse roots heeft, sinds de tweede ambsttermijn van George W. Bush?
/2/ Sinds wanneer is in croxhapox bij eventuele verkoop van een werk de 20%-regel in voege?
/3/ Wie was de Gentse Schepen van Cultuur toen het Signos-dossier in 1992 op een vergadering in het stadhuis in de lappenmand terecht kwam?
/4/ Van de vader van welke grootmeesterlijke cineast vertaalde Edwin Carels eind jaren tachtig een handvol gedichten waarvan er 1, ‘Het midden van de wereld’, in het gastenboek terechtkwam?
/5/ Welke halfslachtige term bedacht een recensent van Het Volk in 1998 voor de pletwals-sound van The Singing Painters?
/6/ Welke bedaarde sportactiviteit, naast het achteroverslaan van een neutje, kan je in Den Bouw te Kalken bedrijven?

kaart 33
/1/ In welk klerelijersgat liepen Joris Van der Borght en Laura van (enkele jaren later resp. zakelijke en artistieke directie van croxhapox vzw) elkaar voor het eerst tegen het lijf?
/2/ Wat moet je zeker hebben als je als talentloze schoft wil meedraaien aan de top?
/3/ Welke auteur las tijdens Open Deuren in 1996 in de woonkamer thuis voor uit eigen werk?
/4/ Wat stond er op het voor het Zwalmproject in 2004 aangelegde voetbalveld, wat er zorgde dat je er niet voetballen kon?
/5/ Welk product bewerkstelligde de misselijk makende ziekenhuisgeur die Karien Vandekerkhove in de croxruimte wilde tijdens haar eerste solo in 1998?
/6/ Wat deed de schipper met het schilderij dat hij bij wijze van performance tijdens het buurtproject Open Deuren voor het open raam op het gelijkvloers van zijn woning gemaakt had?

kaart 34
/1/ Welke crox-kunstenaar heeft een straatnaam in Caltanissetta, in het zuiden van Italië?
/2/ Wanneer schakelde croxhapox over op digitale mailing?
/3/ Wie werd eind augustus 1999, nadat de toenmalige voorzitter zich tijdelijk terugtrok uit de werking van het VZW, met meerderheid der stemmen aanvaard als nieuw bestuurslid?
/4/ Welk nummer van de dobbelsteen lag bovenaan in de met potaarde volgepropte bloempot die deel uitmaakte van Art Machine?
/5/ Wat voor eindeloos lijkende vorm gebruikte Stef Van Akoleyen om een kolkende woordenvloed ‘golven volgen golven’ te doorstrepen?
/6/ In welk jaar en in welk magazine werd de anno 2005 nog altijd meest recente recensie mbt croxhapox gepubliceerd?

kaart 35
/1/ In welke stad bevindt zich het logistieke centrum van The Museum Of Museums?
/2/ In welke door de Vlaamse overheid gesteunde kunstruimte had Thomas Broadbent het project waar de toen pas opgerichte The Singing Painters tijdens de openingsavond voor een muzikale orkaan zorgden?
/3/ Wie is de auteur van de recensies in de cultuurbijlage van De Standaard waarin van april 1998 tot juni 1999 steevast croxhapox aan bod kwam?
/4/ Welke naam had de Japanse kunstenaar Tatsuoro Bashi, die met enige regelmaat z'n naam verandert, toen hij in 1999 tijdens een vernissage in croxhapox een geïmproviseerde openingsrede ten beste gaf?
/5/ Met wat was, tijdens het Sneeuwmannenproject van VZW Barbabelge, de meest stinkende sneeuwman gemaakt?
/6/ Welk project, waarover hij in het gastenboek schreef: ‘’t Is overigens bijna wel de moeite waard! Op den duur zullen mijn huisgenoten dit ook wel eens waarderen!’, bezocht Ralph Meeuwenoord uit Eindhoven in 1990?

kaart 35
/1/ Op hoeveel locaties in de Gentse binnenstad vond in 1991 En Passant plaats, het 18de project van croxhapox?
/2/ Welke vermaarde en avantgardistische muzikant, die in croxhapox vaker voor ambiance zorgde, vervoegde The Singing Painters in 1998 tijdens de tweede set van het optreden in Voorkamer Lier?
/3/ Wie van de oprichters van VZW Barbabelge had enkele jaren eerder in croxhapox een project gehad?
/4/ Van wat is W.O.K, alter ego van Joris Van der Borght, de afkorting?
/5/ Hoewel de kunstenaar die crox 4 deed, in 1990, in principe geen vinger uitstak en het project voor bekeken hield nog voor het begonnen was, bracht hij toch een karrenvracht materiaal binnen. Wat voor materiaal was het?
/6/ Welke naam – slechts gedurende 2 dagen gebruikt en afgeleid van het idee dat het om een underground initiatief ging - bedacht van Heirseele begin april 1990, toen zowat iedereen meende dat de naam croxhapox absoluut niet deugde?

kaart 36
/1/ Uit welk door Konstantin Paustovskij uitvoerig gedocumenteerd deel van de voormalige Sovjet-Republiek kwam de kunstenaar die als eerste niet-Belg een tentoonstelling ambieerde in de toen nog aan het Beverhoutplein gelegen crox-ruimte?
/2/ Welke muzikant, die in 1998 heel even 2de gitaar was van The Singing Painters, trad 2 keer solo op in de croxruimte?
/3/ Van wie was het crox-project dat als titel ‘De Maaltijd’ had?
/4/ Van wie was de woning waarvan de Duitse fotograaf Gosbert Adler voor zijn crox-project in 1996 een net zo afstandelijk als intiem en uit circa 12 fragmenten samengesteld portret maakte?
/5/ Welk apsect van de croxruimte nam Thomas Karz in maart 2005 als uitgangspunt voor zijn kausale performance-installatie?
/6/ Welk bedrag ontving croxhapox van de Vlaamse gemeenschap als structurele subsidie voor jaargang 2004?

kaart 37
/1/ In welke Gentse buurt vond in 1996 de eerste editie van Open Deuren plaats?
/2/ Naar welk restaunt in de Sleepstraat, waar ze pizza met geitenkaas en spinazie serveren, zakten zowel EI- als crox-kunstenaars en team steevast af telkens Phill Niblock in Gent was?
/3/ De hoeveelste vitrine was het instalraam van Evert Defrancq, in januari 2004, afgaand op de titel van het project?
/4/ Welk substantief bedacht de crox-voorzitter voor het bezwerende en rituele symbolisme dat het oeuvre van Dirk Peers kenmerkt?
/5/ Met wat vervaardigde Els Soetaert de rechthoekige de niche waarin ze stond tijdens haar crox-performance in 2005?
/6/ Wie won in 1997 zowel de Vijfbergenprijs als het clubkampioenschap van wielertoeristenclub Bidon?

kaart 38
/1/ Op welke dag, naast maandag tot woensdag, was van oktober 2003 tot juni 2004 de croxruimte niet open omdat niemand van het team zich die dag vrijmaken kon?
/2/ Wat doet een van de tweelingzusjes in het water tijdens het eerste fragment van ‘Mary Maggot’s Nature’, een video van Joris Van der Borght?
/3/ Naar welke Duitse kunstenaar, die in de jaren tachtig een project had in het Gentse Museum van Hedendaagse Kunst, refereert ‘genter TRaum’, de titel van het solo-project van Renate Wolff?
/4/ Welke in het Frans gebruikelijke zinswending, gebaseerd op de aanduiding waarmee in francophone studieboeken de volgorde van het beeldmateriaal wordt aangegeven, verkreeg Edwin Carels door het cijfer dat de volgorde aangeeft te veranderen in een persoonlijk voornaamwoord?
/5/ Welke kleuren, naast wit, gebruikte Renate Wolff voor haar muurschildering in de kleine croxruimte in 2004?
/6/ Welke drie letters, die in het woord croxhapox in dezelfde volgorde voorkomen, had de nummerplaat van de auto van Frank Van den Eeckhout?

kaart 39
/1/ Op welk hemellichaam heeft Gertrud Stein een naar haar genoemde krater?
/2/ Welk Gents evenement werd geviseerd, in 1990, met de crox-campagne ‘Wij staan niet op...’?
/3/ Welk gelegenheidsduo, ook bekend als stuwende kracht van een Gents kunstenaarsinitiatief met misleidende naam, gaat schuil achter het pseudoniem L. Vervaecke?
/4/ Wie parafraseert Joris Van der Borght met zijn werk ‘You can’t explain pictures to a dead hare’?
/5/ Uit welk materiaal, dat in omvang afneemt zodra je er gebruik van maakt, vervaardigde Wouter Cox de colt die in 1991 deel uitmaakte van zijn presentatie in croxhapox?
/6/ Welke Gentse drukkerij, na Alfabet in 1998 en 1999, stond in 2004 in voor de vierde editie van de reeks ansichtkaarten?

kaart 40
/1/ Waar vond anno 1998 de eerste van beide, op aangeven van croxhapox in Gent gehouden vergaderingen plaats die tot doel hadden om het toen pas opgerichte NICC een Gents forum te bieden?
/2/ Wat was het op croxhapox geënte koosnaampje voor de oranje Skoda met 5 versnellingen, bouwjaar 1988, waarmee Hans zich van mei 1995 tot januari 1998 verplaatste?
/3/ Welke weinig overtuigende kunstruimte opende de kunstenaar die in 1990 het 6de crox-project voor zijn rekening nam?
/4/ Welke entertete kunstenaar schreef de tekst waaruit voor de En Passant catalogus volgend citaat werd geplukt: ‘Personally, I think it is high time to put an end to all ‘Isms’ and to leave to the individual the decision whether a picture is beautiful, bad, or boring. Not with your ears shall you see but with your eyes.’
/5/ Wat voor soort bouwmateriaal gebruikte Karien Vandekerkhove voor het onderste segment van haar eerste crox-solo?
/6/ Wat voor product bevat het gele doosje van het merk OHROPAX dat sinds zomer 1990 deel uitmaakt van de crox-collectie?

kaart 41
/1/ Hoeveel projecten kwamen tot stand van maart 1990 tot mei 1991, tijdens de Beverhoutpleinperiode?
/2/ Wie zorgde in de jaren negentig voor het potentieel meest commerciële project dat croxhapox ooit bracht?
/3/ Wie was de kunstenaar die in januari 1996 het instalraam pal tegenover dat van Jens Brand en Phill Niblock voor zijn rekening nam?
/4/ Welke auteur, van wie in croxhapox een reeks schilderijen getoond werd, schreef in 1989 ‘Stil de grain jaune’?
/5/ Met wat werd het polysterbeeld dat Adriaan Verwée in 2005 maakte voor crox 147 afgewerkt?
/6/ Wat krijg je als een citroen verwaarloost?

kaart 42
/1/ In de buurt van welk immobiel epicentrum woonde Thomas Broadbent anno 1996?
/2/ Waarheen verhuisde in 1998 de kwartvleugel die zich vanaf eind augustus 1995 in het tuinatelier van Aannemersstraat 54 bevond, waar toen de crox-voorzitter resideerde?
/3/ Van wie was het project waarmee de derde époque van croxhapox in 2003 begon?
/4/ Van wie is het in het straatbeeld aangebrachte kunstwerk, dat je vanuit de eerste croxruimte gezien had kunnen hebben als het er toen al geweest was?
/5/ Welk lid van het kunstenaarscollectie HAP zorgt doorgaans voor de grafische snit?
/6/ Welke leden van het oorspronkelijke bestuurstrio werden op de Algemene Ledenvergadering van 26 december 2003 bedankt voor bewezen diensten?

kaart 42
/1/ Naar welke stad bracht de crox-voorzitter in de winter van 1995 met een Skoda het tentoongestelde werk terug dat er dringend nodig was omdat het voor een publicatie gefotografeerd hoorde te worden?
/2/ Wat is de naam van het Gentse café dat door de ouders van Evert Defrancq werd uitgebaat?
/3/ Welke drie kunstenaars selecteerde het crox-team voor het project Carte Blanche in CC Strombeek?
/4/ Welk thema had het gros van het werk dat Pieter De Gand toonde tijdens zijn solo-project in 2004?
/5/ Wat voor meesterlijke ingreep realiseerde kunstenaar Christophe Lezaire in de grote crox-ruimte in oktober 2004?
/6/ Hoe heten de eigenaars (voornaam is ok) van het pand in de Onderstraat waar sinds 2003 de derde editie van het Instalraamproject plaatsvindt?

kaart 43
/1/ In welke stad, tevens een anagrammistische verwijzing naar het feit zelf, werd Krysztof Denek, het Tsjechische alter ego van de crox-voorzitter zogezegd geboren?
/2/ In welk Vlaams weekblad met culturele bijlage werd tot zomer 2005 geen enkele aandacht besteed aan de activiteiten van Croxhapox?
/3/ Welk lid van het eerste crox-bestuur (1990-2003) nam geen enkele keer als kunstenaar aan een groepsproject deel?
/4/ Wat is de titel van het sereële project waarbij de focus ligt op de preliminaire fasen van het kunstwerk?
/5/ Wie zorgt sinds eind 2003 voor het webbeheer van de crox-site?
/6/ Wat werd croxhapox op 15 mei 1991?

kaart 44
/1/ In welke Europese stad verblijft de uit Minneapolis afkomstige Stu Mead sinds 2001?
/2/ Welke gitarist en cansoniero, later tevens restaurantuitbater, leverde in maart 1999 een spetterend flamenco-recital in de toenmalige croxruimte?
/3/ Welk lid van het nieuwe crox-bestuur (2003-2005) is geen kunstenaar?
/4/ Welk woord voegde Adriaan Verwée toe aan de reeks van negen woorden (Love, Reason, Beauty, enzovoort) die Chaplin als startpunt gebruikte voor the final speech van zijn film The Great Dictator?
/5/ Wat stelde Hans vast toen hij het verwaarloosde gasfornuis nakeek waarin hij en Guido een brandende kaars en een bril hadden aangebracht, een van de installaties die deel uitmaakten van Art Machine, het eerste crox-project?
/6/ Waar had Larry het haar vandaan dat hij gebruikte voor ‘Lonely’, een reeks met haar gekonterfeite tekeningen?

kaart 45
/1/ Uit welke stad komen alle leden van het kunstenaarscollectief ARMéE LEGER?
/2/ Op wat voor soort versterker had Fabian Schweiger zijn gitaar aangesloten tijdens het solo crox-optreden in 1995?
/3/ Welk is het eerste groepsproject dat croxhapox organiseerde?
/4/ Wat is gewoonlijk het vierde predicaat, naast jong, kwalitatief en actueel, dat door de artistieke directie als selectienorm gehanteerd wordt?
/5/ Op welke manier besloot de Belgisch-Duitse kunstenaar Herman Baeten in 1997 zijn op Japans papier gedrukte linosneden tentoon te stellen?
/6/ Met welk scheldwoord nam de crox-voorzitter afscheid van de medewerker die zijn bijdrage aan het heropstarten van de crox-activiteit zag als vrijkaart voor een crox-solo, terwijl zijn oeuvre kwalitatief gesproken helemaal niet in aanmerking kwam?

kaart 46
/1/ Welk eiland is de favoriete reisbestemming van Johan Boutelegier, die in 2009 in de kubusruimte een kleine presentatie had met werken die naar die inspiratiebron verwezen?
/2/ Onder welk pseudoniem werkt de in het mailart wereldje alom bekende kunstenares Ria Bauwens, tevens lid van de Algemene Ledenvergadering van croxhapox VZW?
/3/ Welke Gentse kunstenaar schilderde in 1998 een werk dat als titel croxhapox heeft?
/4/ Op basis van welke twee begrippen of termen, vervat in het woord zelf, kom je tot een frappante inhoudelijke duiding van het woord croxhapox?
/5/ Op wie projecteerde Alda Snopek een zelfportret als videobeeld?
/6/ Wat hebben Marnix Sterck, Paul Lagring, Leen Voet, M. A. Poriau, Joris Dalle, Frank Bassleer en Edwin Carels met elkaar gemeen?

kaart 47
/1/ In welk Gents etablissement kon je begin jaren negentig over de middag in een gesprek over de beginselen van croxhapox belanden terwijl je eigenlijk wel wat anders te doen had?
/2/ Welke kunstenaar was de saxofonist van Dead Marcel, het groepje waarmee Michaël Borremans in 1997 in croxhapox optrad?
/3/ Van welk heteroniem alter ego bediende Joris Van der Borght zich begin jaren negentig?
/4/ Van welke spreuk was de titel van de eerste crox-solo van Edwin Carels een inhoudelijk anagram?
/5/ Wat bevond zich tussen de bovenkant van een paal en het lemmet van een scheermes tijdens Art Machine, het eerste crox-project?
/6/ Met welke term maakt de Sender duidelijk dat de receiver het mailart-specimen in geen geval terugsturen mag?

kaart 48
/1/ In de omgeving van welke niet-Europese stad had je het meeste kans om Karel De Meester aan te treffen telkens hij niet in Europa was?
/2/ Van welke jazzpianist en crooner met fluwelen stem kreeg het crox-team in 1996 van Thomas Broadbent een CD cadeau, muziek die vanaf dan vaak tijdens de openingsavonden te horen was?
/3/ Wat is de titel van de performance die Alda Snopek in 2004 in de kleine croxruimte bracht?
/4/ Welke kunstenaar, die werken maakt waarbij spankracht een cruciaal gegeven is, kwam als enige Vlaamse kunstenaar voor op de deelnemerslijst van het Signos-project in 1992?
/5/ Welke adequaat paardenmiddel formuleerde de crox-directie in 2005 als strategie om extreem-rechts te bekampen?
/6/ Op welke snel afgelopen dag van het jaar 1996 was in het souterrain van Aannemersstraat 54 van middernacht tot middernacht een interactieve audiovisuele installatie van Maria Blondeel te bezichtigen?

kaart 49
/1/ Welke kunstenaar liet voor zijn project twee muren van de kleine ruimte in de Lucas Munichstraat in het zwart schilderen?
/2/ Aan wie dediceerde Larry Krone in 1999 het gehandtekende fotoportret, afgedrukt in het boekje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van 10 jaar croxhapox?
/3/ Van welke kunstenaar, die in 1996 in het souterrain van Aannemersstraat 54 zijn 1ste Europese project had, zijn de werken met titels als ‘Multi-Sleeve Suit’, ‘Zipper Quilt’, ‘Dress Suit’ en ‘Fur Blanket’?
/4/ Welke speelse demon was de titel van een van de boekjes die Jan De Cock als steunpunt voor een iets te korte pannenlat gebruikte?
/5/ Met wat schilderde Philippe Vandenberg het werk dat tijdens Open Deuren in de loggia van Aannemersstraat 54 te zien was?
/6/ Welke keten, die toen een filiaal in de Dendermondse Steenweg had, sponsorde in 1996 het buurtproject Open Deuren?

kaart 50
/1/ Op welk eiland maakte Marc De Clercq de fotoreeks die hij in 1998 in croxhapox toonde?
/2/ Van welke auteur die zichzelf chronisch lazarus zoop brachten The Singing Painters ooit een dronkemanslied, wat de aanzet gaf tot de klassieker ‘The Nicest Thing Comes In The End’?
/3/ Welke kunstenaar bracht op 21 december 1996, tijdens crox 57, voor het eerst een bezoek aan croxhapox en had meteen een maand later zelf een crox-solo?
/4/ Van wie waren de tips (wat ook de titel van het project was) die je in juni 1999 in croxhapox doornemen kon?
/5/ Hoe manipuleerde Eric Rottiers het harmonium tijdens z’n crox-performance in 2005?
/6/ Als welk kledingstuk, soms zichtbaar, soms niet, slaat van de gedachte de expressie terug, en omgekeerd, volgens een zekere I. F. Draaimans in het gastenboek?

kaart 51
/1/ Uit welke twee landen doken van 1991 tot 2005 het vaakst buitenlandse kunstenaars in het crox-programma op?
/2/ Van welk schofterig team, dat eind 1998 een optreden in croxhapox had, zijn Bert Jacobs, Michel Mast en Xavier Verhelst de musicerende componenten?
/3/ Wie was de andere kunstenaar toen Michaël Borremans voor de tweede keer een crox-solo had?
/4/ Hoe kun je het ego van een kunstenaar het beste inschatten, door het te overschatten of door het te onderschatten?
/5/ Met wat registreerde Thomas Karz de waterplassen tijdens zijn contextuele installatie in croxruimte 2?
/6/ Tot welke diersoort behoren de bolides die Luc Gobijn in 1991 in Beverhoutplein 7 aan de muur kleefde?

kaart 52
/1/ Van welke plekken had Ward Denys op Pereciaanse manier de plattegronden in cement gegoten?
/2/ Aan welk crox-project besteedde De Morgen in 1999 twee dagen naeen een halve pagina aandacht?
/3/ Welke Gentse kunstenaar zorgde er voor dat croxhapox vanaf 1995 simultaan twee pistes in het buitenland aanboren kon?
/4/ Wat zou het tweede deel, hm, nietwaar, het tweede deel, wat zou het tweede deel van het woord croxhapox, wat zou het betekenen, kunnen betekenen, het tweede deel, hapox, in het Russisch, als je bijvoorbeeld het woord sapog als equivalent neemt, hm, hoor eens, wat zou het dan betekenen?
/5/ Met welk woord duidt men aan of geeft men toe: een sukkel op het gebied van digitale standjes?
/6/ Hoeveel stapelrekken stonden er in beide ruimtes samen tijdens Basics 2?

kaart 53
/1/ Op grondgebied van welk stadje bevond Hans van Heirseele zich op 15 oktober 1999, rond 10 uur ‘s ochtends, nadat hij amper een uur eerder met z’n auto naar het zuiden vertrok?
/2/ Welke ironicus, die eerder een crox-openingsrede gedaan had en ook in Humo zijn betere kunstjes toonde, liet in 1999 tijdens de avond van Larry Krone en Johan De Wilde niet van zich horen?
/3/ Welke organisatie coördineerde van circa 2008 tot 2010 de Gent Matinees, de zondagnamiddag tegenhanger van de Antwerpse nocturnes?
/4/ Wat was er de oorzaak van dat Sofie Van Loo tijdens een crox-openingsrede in 2005 de tekst die ze had voorbereid niet lezen kon?
/5/ Welk materiaal gebruikte het kunstenaarsduo Harri de Ville voor de muur waarmee ze in 2011 in croxhapox een hoek van de rest van de zaal afsloten?
/6/ Op welke foutieve manier spreekt onder andere Vincent De Roder het woord croxhapox steevast uit?

kaart 54
/1/ Welke dramatische gebeurtenis, die op 28 februari 2004 in Amsterdam plaatsvond, had een hevig impact op het crox-team?
/2/ Welke politicus, die in de buurt woonde, nam het woord tijdens de openingsplechtigheid van Open Deuren in 1996?
/3/ Wat is Sylvain Cosijns wel, de kunstenaar die samen met Philippe Vandenberg een crox-project had, als hij – zoals J. Croes meedeelt in zijn lezersbrief in De Morgen van vrijdag 21 mei 1999 – geen psychiatrische patiënt is?
/4/ Wat is inherent aan elk kunstobject terwijl het in het ene geval traag of geleidelijk en in een ander geval de hele tijd door verandert?
/5/ Met welk materiaal bracht Lieve D’hondt een witte lijn op de ruit van Onderstraat 26 aan?
/6/ Wat is stront, in het algemeen maar ook in het bijzonder, als je er niet bij stilstaat?

kaart 55
/1/ Waar precies in het souterrain van Aannemersstraat 54 stelde Jan De Cock zijn enigmatische bouwsel(s) op?
/2/ Welk instrument bespeelt de Antwerpse en slechtziende muzikant Jempie Vermeulen die midden jaren negentig solo optrad in het souterrain van Aannemersstraat 54?
/3/ Welke helft had Koen Vanderhaegen geportretteerd op zowat het enige werk dat geen groepsportret was?
/4/ Wat was er nog meer te zien tijdens de crox-solo van Ward Denys dan gecementeerde plattegronden?
/5/ Op welk vestimentarium bracht Thomas Broadbent voor zijn instalraam in 2004 de woorden Eat Cake aan?
/6/ Wat doen kunstwerken niet zomaar, volgens een recensente van Zone 09, toen ze het over Basics 1 had?

kaart 56
/1/ In welke heroïsche stad bevindt zich het Borey Art Center, een initiatief met min of meer dezelfde componenten als croxhapox?
/2/ Wat staat er op de met Texaanse folklore versierde teeshirts en bandanas van Larry Krone?
/3/ Van wie was het project waarover Luk Lambrecht in 1999 schreef dat het ‘anders en beter’ is?
/4/ Met welke term worden installaties als die van Thomas Karz en Jan De Cock, die voor hun progressieve ingrepen telkens uitgaan van de primaire context van een locatie, gedefinieerd?
/5/ Op wat voor gerecupereerd en voor bepaalde vorm van stockeren bedoeld karton bracht Johan De Wilde het werk aan dat deel uitmaakte van Basics 1?
/6/ Welk project was het 123ste en wanneer?

kaart 57
/1/ In welke stad overzee heb je Polvo Art?
/2/ Wat deed de openingsredenaar, terwijl hij deed alsof, tijdens zijn speech op de openingsavond van crox 47, het project van Juliane Heise?
/3/ Met welk ander woord, naast kunstgalerie, definieert Stefaan Anrys croxhapox in de subtitel van de Steps-recensie in 2003?
/4/ Wat van tijd tot tijd niet kunnen doen zou het bestaan quasi onmogelijk of op zijn minst ondraaglijk maken, volgens de auteur van een in de catalogus van Straatlopers gepubliceerde notitie?
/5/ Welke twee kunstenaars, die beiden deelnamen aan Basics 1, gebruiken vaak houtskool?
/6/ Welke sport beoefent Robin Vermeersch?

kaart 58
/1/ Welke buurt in Gent duidt de stuwende kracht van croxhapox in 2003 aan als goeie plek voor een galerie, tijdens een vraaggesprek met Stefaan Anrys (Steps Oost-Vlaanderen)?
/2/ Van wie is de toenmalige crox-voorzitter volgens LVDS in De Morgen (Metro, 27 januari 1999) het croxhapox-formaat?
/3/ Wie won de provinciale prijs van Oost-Vlaanderen in 1997, toen onder andere ook Michaël Borremans en Thomas Huyghe deel uitmaakten van de selectie?
/4/ Naar welk volgens hem bleek thema, dat amper een half decennium later weer brandend actueel bleek, refereert Luk Lambrecht anno 1999 in de recensie ‘intimiteit versus crash’?
/5/ Uit wat vervaardigde Larry Krone kralenkettingen?
/6/ Wie schreef n.a.v. het project van Philippe Vandenberg en Sylvain Cosijns het in De Morgen gepubliceerde artikel ‘Schilderijen zijn machtige genezers’?

kaart 59
/1/ In welk Oost-Vlaams gewest bevindt zich instituut Mariaheem, waar Sylvain Cosijns verblijft?
/2/ Welke 4 ingrediënten zijn naast zout en een snuifje peper onmisbaar voor het bereiden van pesto?
/3/ Welke titel heeft de bibliofiele uitgave die ter gelegenheid van het diptiek Philippe Vandenberg-Sylvain Cosijns op 100 exemplaren uitgegeven werd?
/4/ Het bereiken van wat is, dixit Philippe Vandenberg, een van de hoogste trappen?
/5/ Op welke afstand komt de diaprojector als je een beeldscherm van circa 3 meter breed vullen wilt?
/6/ Wat bevindt (of bevond) zich in het kleine rode emmertje, één van de drie objecten van Anton Cotteleer in 1999?

kaart 60
/1/ In welk derdewereldland verbleef Stefaan Dheedene van 2001 tot 2003?
/2/ Welk agentschap coverde in 2003 de heropstanding van croxhapox?
/3/ Welke cerebrale coprofaag, van wie de naam in het gastenboek figureert, kwam begin jaren negentig in merkwaardige omstandigheden om het leven?
/4/ Welke driekleur leveren de diverse zalen die in de jaren tachtig en negentig deel uitmaakten van de Gentse kunstscene?
/5/ Waarop performde de toen hoogzwangere performer Emilie De Vlam in 2007 tijdens haar tot op heden enige crox-project?
/6/ Welke sport beoefende Wouter Cox in competitieverband?

kaart 61
/1/ Uit welke Noord-Amerikaanse staat komen, naast New York, het merendeel van de Amerikaanse kunstenaars vandaan die sinds 1995 in croxhapox aan bod komen?
/2/ Welke televisiezender bracht in 1996 Open Deuren als nieuwsitem?
/3/ Welke kunstenaar die deel uitmaakte van TRACK had in 2009 kort na elkaar en telkens in groepsverband twee crox-presentaties?
/4/ Wat is wereldwijd het meest amorfe tijdverdrijf?
/5/ Wat sneed de Tsjech Krysztof Denek met een handzaag 4 keer doormidden voor zijn instalraam in 1995?
/6/ Wat is volgens Frank van den Eeckhout, die op de vergadering aanwezig was, de ware reden waarom Hoet in 1992 het Signos-project kelderde, naast het feit dat er onvoldoende budget beschikbaar was?

kaart 62
/1/ Welk crox-project vond, als eerste, niet in Gent plaats?
/2/ Wat deed de toenmalige crox-voorzitter tijdens zijn openingstoespraak in 1995 voor het Campo Santo project van Philip de Aguire?
/3/ Welke Amerikaanse kunstenaars, die in croxhapox resp. in 1996 en 1997 een solo-project hadden, kwamen in maart 2004 gelijktijdig in Galerij Jan Colle aan bod?
/4/ Met welke term, die uitgebreid in het zakelijk & artistiek beleidsplan van het kunstendecreetdossier aan bod komt, definieerde de artistieke directie eind 2004 het nieuwe experimentele elan van croxhapox VZW?
/5/ Met welk materiaal vervaardigde Wouter Cox de sneeuwman die nooit smolt, een beeld dat midden jaren negentig gedurende lange periode deel uitmaakte van het plantsoen aan de Reep?
/6/ Op welke manier verplaatste Hans van Heirseele zich toen hij in 1974 op een dag van Torhout naar Gent ging, van Gent naar Antwerpen, van Antwerpen naar Hasselt en dan terug naar Antwerpen?

kaart 63
/1/ In welke tijdelijke stad vond een groepsproject plaats waaraan onder andere Lokaal 01 Breda en croxhapox meewerkten?
/2/ Wat deed de openingsredenaar niet tijdens zijn toespraak in 1995 voor het Campo Santo project van Philip de Aguire?
/3/ Welke Nederlandse kunstenaar, die toen nog niet in Gentse Actuele scene aan bod was gekomen, stond op de deelnemerslijst van het voor zomer 1992 geplande Signos-project en werd nauwelijks een jaar later opgevist door Jan Hoet sr. om mee te doen aan een experimenteel project in het Gentse Museum voor Hedendaagse Kunst?
/4/ Welk deel van de menselijke psyche is zo goed als altijd prefab?
/5/ Van welk dier, tegenwoordig ook huisdier, maakte Marc De Roover 111 exemplaren in gebakken klei en turf?
/6/ Welke zinssnede, de titel van een project van VZW Barbabelge, staat er op een straattegel vlak voor de deur van L’Heure Bleue?

kaart 64
/1/ Welke was het enige niet-Europese land, Turkije buiten beschouwing gelaten, waar Anja Hellebaut de foto’s had gemaakt die deel uitmaakten van de crox-solo in 2005?
/2/ Tijdens welk project van VZW Barbabelge trad Deus op?
/3/ Wie was de eerste vrouwelijke kunstenaar die in het crox-programma aan bod kwam?
/4/ Welke link lag voor de hand, toen croxhapox in 1996 Open Deuren organiseerde?
/5/ Over welke handleiding gaat het, in Manual 1 van Stefaan Dheedene?
/6/ Welke crox-kunstenaar, die deel uitmaakte van de selectie van Basics 1 in 2003, was rechtsvoor bij de miniemen van Racing Gent?

kaart 65
/1/ In welke Gentse wijk vond in 1997 Straatlopers plaats, een project van het door Walter De Wilde bestuurde Cultuurcomitée Sint-Amandsberg?
/2/ Welke naam had het groepje waarvan Michaël Borremans zowel de gitarist als de zanger was, voor hij begin 1998 samen met twee andere schilders The Singing Painters begon?
/3/ Met welk Gents kunstenaarsinitiatief werkte croxhapox samen in 1997 voor de 3de editie van het instalraamproject?
/4/ Welke twee kunstenaars gebruikte Edith Doove als referentie toen ze in 1998 het solo-project van Thomas Huyghe recenseerde?
/5/ Welke witte stof gebruikte Thomas Karz voor crox 49, een instalraam in de vitrines waar nu Pink Flamingo is?
/6/ Welk Duits gerecht komt voor in de titel van het gedicht, anno 1991 gepubliceerd in De Brakke Hond, waarmee van Heirseele zowel de plattitudes van de populaire cultuur als het populisme van de Actuele scene hekelde?

kaart 66
/1/ In welke culturele Europese hoofdstad wilden Hans en Frank de tweede editie van het niet uitgevoerde project Signos de Admiración?
/2/ Wat deed een kunstenaar toen hij/zij eind april 2005 een schadeclaim indiende bij Verzekering Eeckman uit Brussel nadat onweerlegbaar duidelijk bleek dat alle foto’s die hij/zij met een stabiliserend laagje had beschermd niet beschadigd waren?
/3/ Welke in Antwerpen wonende dichter en filmregisseur zond voor het woordproject KNUTS in 1992 een kort repetitief versje in, wat Hans en Frank de beste bijdrage vonden?
/4/ Wie schreef het kortverhaal ‘croxhapox’ dat in De Brakke Hond gepubliceerd werd?
/5/ Welke crox-kunstenaar, die net als Fabre vaak met blauwe balpen werkt, had ooit gedurende enige tijd een correspondentie met laatstgenoemde?
/6/ Door wat wil het hoofdpersonage in het gedicht Apikov, wat het motto was van Art Machine, zich wel laten verleiden?

kaart 67
/1/ Op welke locatie in de Gentse winkelbuurt toonde Luc Gobijn in 1991 zijn buiten proportie giganteske houten phallus?
/2/ Welke regisseur blikte, telkens in 1996, de BRT-reportages in van crox 36/37 (Niblock/Brand/Devens) en crox 51 (Open Deuren)?
/3/ Welke schilder, die in 1997 deelnam aan Schilderkunst Hedendaags Belgisch, zond jaren eerder een bijdrage in voor het niet uitgevoerde woordproject KNUTS?
/4/ Hoe vertaal je ‘Eat Cake’, de titel van het instalraam van Thomas Broadbent in 2004, die een citaat is en tevens een slogan waarmee de kunstenaar het beleid van Bush jr. hekelde?
/5/ Van welke toonaangevend avantgardisme prijkt de naam op de plooimeter die de Duitse kunstenares Doris Kuwert in Gent kwijtspeelde?
/6/ Hoe vaak kwam Jan De Cock in croxhapox aan bod?

kaart 68
/1/ Welke met Stu Mead bevriende kunstenaar, die ook zelf een crox-project had, zorgde er voor dat laatstgenoemde in Berlijn terecht kon?
/2/ Wie was de auteur van Kunstgrepen, een rubriek in De Gentenaar die begin 1996 werd geschrapt omdat wekelijkse berichtgeving over Actuele kunst niet langer opportuun werd geacht?
/3/ Wat hadden de crox-projecten niet, op 1 enkele uitzondering na, van maart 1990 tot mei 1991?
/4/ Welk algemeen voorkomend straatfenomeen was het uitgangspunt van Signos, het megaproject waar Hans en Frank van begin 1991 tot zomer 1992 aan werkten en dat, als het plaats gevonden had, wat niet gebeurde, voor 25 monumentale sculpturen in de Gentse binnenstad zou hebben gezorgd?
/5/ Welk materiaal werd gebruikt om de muur te bouwen die tussen crox 2 en het atelier van Stief Desmet opgetrokken werd?
/6/ Hoe vaak kwam Michaël Borremans solo in croxhapox aan bod voor hij in 2001 bij Zeno X terechtkwam?

kaart 69
/1/ Uit welke stad is de sinds circa 2005 in Brussel wonende kunstenaar Grégory Decock, fondateur van het GM-collectief, afkomstig?
/2/ Met welk gereedschap bewerkte Laura van de elektrische grand piano tijdens het enige concert van The Singing Painters in 2011, een duo met Merlyn Paridaen (d), een ingreep die er voor zorgde dat het toestel ook zonder ze het aan te raken had geluid bleef voortbrengen?
/3/ Hoeveel keer stond een crox-project in het teken van Erfgoeddag?
/4/ In 1999 werd in De Morgen twee dagen op rij geschreven over De Boodschapper, een project van Philippe Vandenberg. In welk jaar kwam de eerstvolgende DM-recensie over de werken van croxhapox?
/5/ Uit hoeveel stukken bestond de 50 meter lange tafel die gemaakt werd voor de presentatie van Verzamelwoede, een crox-project uit 2007 in Abdij Maagdedale?
/6/ Gesteld dat iemand elke dag 10 keer heen en weer stapt door de lange corridor tussen hall en zaal achterin, in de in de Lucas Munichstraat gelegen croxruimte, wat voor afstand bij benadering heeft hij/zij afgelegd alleen door in die corridor heen en weer te stappen?

kaart 70
/1/ Naar welke steden refereert GM van het gelijknamige door Grégory Decock opgerichte kunstenaarscollectief?
/2/ Welke kenner van experimentele muziek had in 2005 in de barruimte een presentatie met vinylhoezen?
/3/ Welke titel bedacht Hilde Van Canneyt voor de blog-column die ze eind 2008 met steun van croxhapox opstartte?
/4/ Van welk project presenteerde de Berlijnse galeriste Julie August in croxhapox de plannen, in 2011, wat, als het project ooit uitgevoerd zou worden, een prima oplossing biedt voor de gigantische hoeveelheid actuele kunst die elke dag geproduceerd wordt?
/5/ Uit wat waren de schoenen en pantoffels vervaardigd die Dirk Zoete in 2007 in een kast pal midden de doorgang naar de zaal voorin presenteerde?
/6/ Wat deed Johan De Wilde tijdens z'n Akerselva-project, naast de gebruikelijke levensnoodzakelijke hebbelijkheden en het feit dat hij de hele tijd door foto's nam?

kaart 71
/1/ In welke Europese hoofdstad ontmoette de artistiek directeur in 2007 Sonia Almeida, voor het eerst, hoewel ze 7 jaar eerder een crox-project had gehad?
/2/ Welk Brits popicoon met buitenverblijf in Nice trad in 2008 solo in croxhapox op?
/3/ Welke ander Gents initiatief, co-organisator van het project, nam met croxhapox deel aan Zennestraat 17, een groots opgevat project dat in 2009 in Brussel plaatsvond?
/4/ Wie is de auteur van het enige crox-boek dat zo goed als meteen na de eerste druk een herdruk had?
/5/ Welke kleur hebben de covers van het literaire segment van de erosverzameling van Nicolas Leus?
/6/ Welke kunstenaar, die sinds 2005 meermaals in het programma aan bod kwam, pleisterde de muren van een van de zalen van de fabrieksruimte waar croxhapox sinds 2003 gevestigd is?

kaart 72
/1/ In welke stad had TVF art doc cinema, ooit gelieerd aan OFF-off, z'n eerste uitvalsbasis?
/2/ Wie verzorgde het artwork van het eerste crox-vinyl, een coproductie met audioMER uitgebracht in 2009 met werk van de Japanse sound artist Sachiko?
/3/ In welk jaar werd het Gentse Stedelijk Museum voor Actuele Kunst feestelijk geopend?
/4/ Welk kunstenaarscollectief bereikte in 2009 in croxhapox collectief het ultieme delirium?
/5/ Wat zat in de flessen die Frank & Robbert op een plankje presenteerden tijdens hun tweede solo in 2009?
/6/ Met wat voor fictieve hersensport had Frank Merkx zich bezig gehouden voor het derde crox solo project van Frank & Robbert?

kaart 73
/1/ In welke fictieve en manische topografie zit het werk van L. Vervaecke, alter ego van Lieven Cateau?
/2/ Welke offscreen organisatie, die eind 2009 elders onderdak vond, gaf in 2007 het startschot van een off space concertagenda in croxhapox?
/3/ In welke ruimte, die later een off space in New York begon, hadden Michaël Borremans en Thomas Broadbent een solo project nadat ze eerder een project in croxhapox hadden gehad?
/4/ Hoe vaak kwam Nel Aerts in de kubusruimte aan bod?
/5/ Wat voor dubbele papierbodem moet houding vooral niet hebben?
/6/ Wat voor sport is capoeira, wat door een stagiaire beoefend wordt. Waar voor sport het is.

De antwoorden vind je her en der in de crox-encyclopedie.

segment 1: geografisch
segment 2: entertainment
segment 3: historiek
segment 4: cultuur
segment 5: techniek, wetenschap
segment 6: varia


kaart 74

/1/ Welke roots heeft de in Kopenhagen wonende Britse performer Stuart Lynch, die het crox-publiek op 4 juni 2011 vertroetelde met een reeks ondersteboven gekeerde performances.
/2/ Met welk toetsinstrument, dat voor het eerst gebruikt werd tijdens de finissage van BRAINBOX2, verruimde de zanger van The Singing Painters in 2009 zijn/haar vocale performance?
/3/ Tijdens welk seizoen eindigde de Aannemersstraatperiode (1994-2000) van croxhapox vzw?
/4/ Hoeveel keer kwam Jan Hoet senior in croxhapox op bezoek?
/5/ Welk slaginstrument gebruikte Stuart Lynch tijdens z'n crox-performance op 4 juni 2011?
/6/ Welke aan een andere diersoort referenende naam had James, een kat die eind 2007 vaak in croxhapox over de vloer kwam?

kaart 75
/1/ In welke stad vlakbij de Noordzee bevindt zich RC De Ruimte?
/2/ Wie is de drum die tijdens het concert op 29 januari 2011 in croxhapox aantrad met Peter Jacquemyn en Bart Maris?
/3/ In welk jaar werd Onderstraat 26 voor het eerst als instalraamlocatie gebruikt?
/4/ Tijdens de openingsavond van het Zennestraatproject in Brussel, eind april 2009, besloot de artistiek directeur om ook een lezing mee te pikken van een van z'n favoriete auteurs. De lezing was in Gent. Hij spoorde van Brussel naar Gent en na de lezing weer van Gent naar Brussel. Wie is de auteur waarvoor hij zoveel moeite nam?
/5/ Tijdens het project van welke kunstenaar werd voor het eerst geëxperimenteerd met een webcam zodat het project ook online te volgen was?
/6/ Welke kleur heeft het tafeltje?

kaart 76
/1/ Waar vond de eerste editie van OFF-off plaats?
/2/ Kort na haar performance met Rudy Lycke trad Evelyne Bleyenberg op in MANIFOLD, een theaterproject van Sandrine Verstraete. Tijdens het fragment waarin zij acteerde waren er nog twee acteurs, een daarvan een student van Multimediale, Frak Merkx, de ander was een van de docenten. Om wie gaat het.
/3/ De Amerikaanse kunstenares CarianaCarianne kwam van 2004 tot 2007 zes keer in het programma aan bod, solo en in groepsverband. Hoeveel solo projecten had ze tijdens die periode?
/4/ Wie deed de openingsrede toen Freya Maes, Giannina Urmeneta Ottiker, Nele Van Canneyt en Yuji Harald Matsumoto simultaan een solo presentatie in croxhapox hadden?
/5/ Eind januari 2008 berichtte De Gentenaar voor het eerst sinds lange tijd over croxhapox. Wat was de oorzaak?
/6/ Welke sport beoefende de persoon die in 2012 als materiaalmeester en manusje-van-alles aantrad tijdens z'n jeugd?

kaart 77
/1/ In welke gemeente, buiten de Gentse agglomeratie, vond zowel in 2005 als 2006 een crox-groepsproject plaats?
/2/ Van welk crox-project maakte het werk Anarchistisch Ploegen deel uit?
/3/ Op wat toastte de Australische kunstenaar Adam Geczy toen hij een fles Dom Perignon tot de bodem leegdronk?
/4/ Met welke organisatie werkte croxhapox samen voor de productie van Golden Hypnos?
/5/ Wat produceert BRUTHAUS?
/6/ Welke soort schrift transformeerde Johanna Van Overmeire tijdens een one day event in 2011?

kaart 78
/1/ In welke stad, na Carte Blanche in 1999, vond het tweede crox-project - dat niet in z'n geheel op Gents grondgebied geresenteerd werd - plaats?
/2/ Wie is de performer, naast Jean-Baptiste Thiérrée, van Cirque Invisible, een spektakel dat in 1994 door TVF gefilmd werd?
/3/ Wie trad in 2010 aan als voorzitter van de Raad van Bestuur?
/4/ In 2011 was van de Franse kunstenaar Brice Guilbert in croxhapox een documentaire te zien. Wie is de kunstenaar die hij interviewde?
/5/ Wat deed de performer tijdens The Head, derde fase van de eerste editie van het transformatieve Brainbox project?
/6/ Wie gaf de aanleiding voor het opstarten van een blogspot over de activiteiten van croxhapox, intussen bekend als de crox-box?

kaart 79
/1/ Hoe lang is de loop van de Akerselva, een riviertje waarvan de bron zich net ten noorden van Oslo bevindt?
/2/ Welke BV zorgde er voor dat de crox-blogspot eind 2007 tijdelijk heel wat nieuwe lezers lokte?
/3/ Hoeveel kunstenaars had de groep die in 2008 aan de tweede editie van Brainbox begon?
/4/ Wie is de kunstenaar die er voor zorgde dat in 2010 een enorme hoeveelheid van één soort tropisch fruit aangekocht moest worden?
/5/ Met wat werd de tekst BUT IS IT ART? op het woonerf in de Lucas Munichstraat aangebracht?
/6/ Welke grootmeester gebruikte Yoshimasa Matsumoto als uitgangspunt voor de schilderijen die hij in 2009 in croxhapox presenteerde?

kaart 80
/1/ In welke stad vond de boekpresentatie van Over Vorm, het 14de boekproject, plaats?
/2/ Welk instrumentarium werd tijdens Cage & Fluxus in 2008 door zowat elke performer, zij het niet op hetzelfde moment, bespeeld?
/3/ Wie of wat is Olifant, een in 2007 in croxhapox regulier waargenomen fenomeen?
/4/ Welke kunstenaars, van wie de belangen door Zeno X behartigd worden, namen in 1997 deel aan Schilderkunst Hedendaags Belgisch?
/5/ Wat deed de Janis-Joplin-gitaarmodule tijdens De Overneming, een project van onder ander Meneer Van Den Eynde, Meneer Cremers en Mevrouw Niks, los van het feit dat het inderdaad geluid voortbracht?
/6/ Van welke bloem bevindt zich sinds circa 2008 een restant op de bovenzijde van een lichtschakelaar in de barruimte?

kaart 81
/1/ Naar welke plek keert Bart Lodewijks onder geen beding terug?
/2/ Hoeveel stoelen ge- en verbruikte Leen De Wilde tijdens de tweede crox-uitvoering van de stoeldansperformance?
/3/ In 2012 presenteerde Bob Van De Putte een 'triomfboog voor...' boven de display met promo en flyers. Een triomfboog voor wat in de kunsten?
/4/ In welk jaar werd de kunstendecreetbudgetten voor het eerst toegekend?
/5/ Wat spoot de fontein die Piet Mertens in 2012 presenteerde tijdens 'croxhapox at canart'?
/6/ Welk posthuum getal voegden George De Decker en Guido De Bruyn toe aan LORCA, de titel van hun collaboratie in croxhapox?

kaart 82
/1/ In welke stad woonde de Canadese kunstenares Dianna Frid toen ze in 1998 haar eerste crox-project had?
/2/ Tijdens WHO IS IT, in 2011, presenteerde Brice Guilbert drie foto's in een van de zalen voorin. Van welk morsdood media-icoon, van wie eerder al eens een gefotoshopt beeld in crox gepresenteerd was, was de centrale foto een portret?
/3/ Welke titel had het tweede groepsproject dat door de fondateur van het Frans-Belgische GM-collectief in crox gepresenteerd werd?
/4/ In welk museum nodigde Antoine Van Impe de artistiek directeur uit om er een kop thee te drinken?
/5/ Wat doorboorde Debra Tolchinsky, voor haar crox-expo in 2006, met meer dan twee dozijn spijkers?
/6/ Wat droeg de naakte performer tijdens de kubusperformance MIS-ARTE part three?

kaart 83
/1/ Uit welke negorij vluchtte tot driemaal toe weg, hij die als eerste het woord croxhapox geschreven en uitgesproken had?
/2/ Wie deed de vocals van het bandje waar Nicolas Leus in 1997 als sax deel van uitmaakte?
/3/ Welk nummer heeft dat ene boekproject dat niet gerealiseerd werd maar toch een croxboek-volgnummer toebedeeld kreeg omdat het ISBN al was aangevraagd?
/4/ Wie of wat werd gecensureerd tijdens Brainbox2, toen Kelly Schacht er zich mee moeide?
/5/ Met wat bracht de Franse kunstenaar Grégory Decock de zin il faut un style élégant aan op een van de muren in de mediaruimte?
/6/ Met wat, volgens betreffende crox-card, zal Peter Morrens eens goed komen lachen?

kaart 84
/1/ In welke stad bevinden de oorspronkelijke Twin Towers zich tegenwoordig, zoals uit een van de vele crox-cards blijken moet?
/2/ Wie van het oorspronkelijke The Singing Painters trio ontbrak minstens een half dozijn keer als ze een concert hadden?
/3/ Onder welke naam werken Alexia de Ville de Goyet en Sabrina Harri samen?
/4/ Hoe heet de gedurende jaren tachtig en negentig van vorige eeuw alom bekende Gentse straatloper die Freya Maes portretteerde in haar documentaire film Gent-Dampoort?
/5/ Welke actuele domus vivendi was het resultaat, tijdens de eerste editie van Brainbox, van unit 5 waar onder andere Pieter Vermeersch deel van uitmaakte?
/6/ Welke kleur is inherent aan dat andere huis in de Onderstraat waar croxhapox van 1995 tot 1996 een instalraam had?

kaart 85
/1/ In welke stad woonde Yannick Franck voor hij circa 2008 in Gent kwam wonen?
/2/ Welke stijldiva, die tot de Zes van Antwerpen hoort, nam deel aan een crox-project?
/3/ Over welke perceptie had Melanie Sacré het, de eerste stagiaire in de historiek van croxhapox, in haar thesis over het fenomeen?
/4/ Als alles wat er zich mee verhoudt in principe niet echt interessant is, met wat heeft het crox-principe dan wel te maken?
/5/ Welke vloei- en oneetbare substantie bevatten de plassen in de crox-presentatie uit 2006 van Els Vanden Meersch?
/6/ Na het crox-project van Daniël Dewaele, in 2011, dat 10 vertalingen presenteerde van een tekst over croxhapox, legde de toenmalige voorzitter zich toe op het vertalen en bijeenkrijgen van tal van andere vertalingen van dezelfde tekst. Welk taalgebruik leverde de alomtegenwoordig vaak gesproken en tegelijk meest obscure taalvariant?

kaart 86
/1/ In welk bovenmoerdijks stadje runden Daniëlle van Zuijlen en Bart Lodewijks een independant art space?
/2/ Welke kunstenaar gebruikte voor zijn eerste en enige solo presentatie in croxhapox circa 20 edities van Le Demon du Jeu, een obscuur niemendalletje van André Byrr, als extra versteviging voor een te korte pannenlat?
/3/ Wie is de Waalse kunstenaar die in 1991 toezegde om aan het groots opgevatte project Signos deel te nemen?
/4/ Tot midden jaren negentig was er in een steegje vlakbij het Gentse Sluizeken een off space met enig renommée. De naam van de plek hangt nog altijd boven de nauwe doorgang. Hoe heette die plek?
/5/ Van welke bloemsoort plaatste Marina Yee een roze boeket op de sokkel die de eerste unit van Brainbox2 in de zaal had geplaatst?
/6/ Hoeveel keer, alles samen, werden beide BASICS-projecten gepresenteerd?

kaart 87
/1/ In welke om andere reden bekende stad woont de Duitse kunstenaar Eric Pries?
/2/ In welk crox-project, een improvisatorisch theater van de Amerikaanse kunstenaars Brian Getnick en Noe Kidder, traden Frank & Robbert en Robbert & Frank voor het eerst aan?
/3/ Hoeveel transformaties had de tweede editie van Brainbox?
/4/ Wat is de volledige benaming van het sinds 2009 permanente crox-project van Svend Thomsen?
/5/ Welk medium gebruikt Hilde Van Canneyt voor haar column?
/6/ In de zomer van welk jaar stierf Marc Maet?

kaart 88
/1/ In welk Europees land reisden Thomas Broadbent en de toenmalige voorzitter van croxhapox tijdens de late herfst van 1996?
/2/ Geef twee van de vele publieke alter ego's van de artistiek directeur van croxhapox.
/3/ Na Rumiana Popova in 1996 kwamen van 2005 tot 2010 nog twee Roemeense kunstenaars in het crox-programma aan bod. Wie?
/4/ Wie, van de vele kunstenaars die in 1996 aan het crox-project Open Deuren deelnamen, stierf één dag na Hugo Claus, op 20 maart 2008?
/5/ Hoe getalenteerd ook, wat moet een kunstenaar hebben om het predicaat crox-kunstenaar te verdienen?
/6/ In welk jaar begon croxhapox in het fabriekspand vlakbij de Dampoort?

kaart 89
/1/ In welke overzees magazine werd in 2010 een dubbelepagina over croxhapox gepubliceerd?
/2/ Wie is de auteur van dat ene crox-boek zonder titel?
/3/ Van welke kunstenaar bleef het solo-project, waarvan de voorziene tijdsduur als gebruikelijk vier weken was, desalniettemin beperkt tot één weekend?
/4/ Met welk dogmatisch nulliteitsprincipe is iedereen en niemand altijd een en hetzelfde?
/5/ Welke kunstenaar, die het materiaal ook daadwerkelijk gebruikte voor een solo presentatie in 2006, introduceerde het woord schaliebert, wat er voor zorgde dat een enthusiaste lezer opmerkte dat de crox-encyclopedie wellicht de enige online plek was waar het woord voortkwam?
/6/ Wie zorgde voor de Engelse vertaling van ruim tweederde van alle encyclopedische lemma's?

kaart 90
/1/ Voor welke steden staat het letterteken GM, naam van het door Grégory Decock gepresideerde kunstenaarscollectief?
/2/ Welk grootschalig crox-project kreeg aandacht van meer dan één televisiezender?
/3/ Wie is de kunstenaar die tot zomer 2007 z'n werkplaats had in een compartiment van de grote zaal voorin?
/4/ Naar wat refereert GM, de naam van een Frans-Belgisch kunstenaarscollectief, los van het feit dat beide letters naar een stad verwijzen?
/5/ Voor welk boekproject werd er ook voor het binnenwerk voor het eerst één extra kleur gebruikt?
/6/ Welke kunstenaar kwam met twee auto's tegelijk naar croxhapox gereden?

kaart 91
/1/ Uit welke zuideuropese stad komt de kunstenares die als enige en niet in België verblijvende zuideuropeaan twee keer een crox-project had?
/2/ Welk patroon heeft de betegeling in de kleinste kamer van Lucas Munichstraat 76/82?
/3/ Welke naam gebruikt het kunstenaarsduo Robbert Goyvaerts en Frank Merkx sinds 2012?
/4/ Met een affiche-campagne in 1990 introduceerde croxhapox zich niet als een nieuwe Gentse galerie. Als wat dan wel?
/5/ Sinds midden oktober van welk jaar is het dankzij een industriële blackstraler lekker warm in hall, bar en mediaruimte?
/6/ Voor z'n bijdrage aan de tweede editie van Copy Art, in 1992, fotokopieerde de Hongaarse kunstenaar Ervin Szubori alle bladzijden van een klassieker met cult-status over elkaar heen. Van welke auteur?

kaart 92
/1/ Welke nationaliteiten heeft het kunstenaarsduo Harri de Ville?
/2/ De cultuurredactie van De Morgen en de auteur van de crox-box waren het volmondig eens over het hoogtepunt van Jazz Middelheim 2007. In de tent waar het concert plaatsvond, kon je een pen horen vallen. Over het concert van wie hadden ze het?
/3/ Wat is de naam die Leo Gabin - een kunstenaarstrio dat intussen vooral buiten Gent en België bekendheid verwierf - tot eind 2010 had?
/4/ Welke drol is van alle ongeseculeerde drollen de meest vierkante?
/5/ Welke stoffelijke identiteit hebben de werken die Ada Van Hoorebeke in een werkplaats in Gambia laat uitvoeren?
/6/ Welk crox-boek heeft als enige het landscape format?

kaart 93
/1/ In welke stad vond plaats het eerste crox-project dat niet in Gent plaats vond?
/2/ Duo Pennotti is een free jazz duo met Adriaan Verwée op basklarinet en aanverwant instrumentarium. Wie is de ander?
/3/ Welk trio, dat eerder aan de slag was geweest tijdens de eerste editie van Brainbox, nam in 2009 deel aan Temporary City Berlin?
/4/ Onder welke noemer valt het werk van Vittore Baroni die in 2006 meedeed aan een  wereldomspannend crox-project?
/5/ De format van de crox-boeken is gebaseerd op een door kenners van het betere boek alom gewaardeerd editoriaal fenomeen. Om welke editeur gaat het?
/6/ Welke Engelse term wordt gebruikt voor de online uitnodiging waarmee in 2006 het 'what about croxhapox'-project van start ging?

kaart 94
/1/ In welke Europese grootstad woont de Japanse kunstenaar Tazro Niscino, ook bekend als Tatsuoro Bashi?
/2/ Wat zijn de sinds 2006 met enige regelmaat geproduceerde boekprojecten vooral niet?
/3/ Wat hadden de groepsleden van het collectief Studio Andenne - dat deelnam aan 'what about croxhapox' in 2007 - met elkaar gemeen?
/4/ Het tot twee keer toe uitspreken van welke naam verknalt het hierdoor inderhaast afgebroken gesprek dat Brice Guilbert met Panamarenko had?
/5/ Welk kruidig en hoprijk biobrouwsel vervolledigde in 2012 de crox-bierkaart?
/6/ Hoeveel locaties had het buurtproject Open Deuren in 1996?

kaart 95
/1/ Hoe kwam het dat Philip de Aguire y Otegui op een terrasje in Kameroen opeens het woord croxhapox uitsprak?
/2/ Wie had een solo project in croxhapox toen The Singing Painters tijdens de vernissage hun eerste concert als trio hadden?
/3/ Voor wat is croxhapox consistent gaan kiezen, volgens Nathalie Hartjens in Kunstbeeld jrg 2010 nr 3, na het performatieve solo project van CarianaCarianne in 2004?
/4/ In het kielzog van croxhapox was er midden jaren negentig een kunstenaarsinitiatief dat in no time furore maakte met groots aangepakte en voor het brede publiek aantrekkelijke stadsprojecten. Hoe heette dat initiatief?
/5/ Welke klantvriendelijke winkel is sinds de hofleverancier van croxhapox?
/6/ Door wie voelt de artistieke directie van croxhapox zich geïnspireerd, althans volgens de auteur van 'Spontaniteit van ongekende kracht' (Kunstbeeld 2010)?

kaart 96
/1/ Welke nationaliteit heeft de in Berlijn wonende kunstenares Marie Zolamian?
/2/ Welke kunstenaar en muzikale duizendpoot, die van 2007 tot 2012 vaker in het crox-programma aan bod kwam, richtte het label Idiosyncratics op?
/3/ Wat was het bijzondere aan de pijl die Antoine Van Impe in 2007 in de corridor van croxhapox afschoot, een performance die hij filmde, film waar hij nog datzelfde jaar een prijs mee won?
/4/ Vanaf circa 2005 vonden op de hoofdzetel van de culturele dienst van Stad Gent een reeks vergaderingen plaats met vertegenwoordigers van tal van Gentse organisaties, wat in 2007 een eerste editie van de Gent Matinees op zondag opleveren zou en nog eens twee jaar later een eerste editie van de Gentse kunstweek. Wat was het oorspronkelijk door croxhapox aangekaarte idee?
/5/ Wat voor fraais bood het solo project van Adriaan Verwée uit 2007, wat uit de titel van het project blijkt, naast een zwarte helikopter en een blik op de foreign affairs van the United States?
/6/ Welk zoogdier speelt een hoofdrol in de film HAIKU van Cathérine Lommée?

kaart 97
/1/ Welk gebied omvatte het niet uitgevoerde project Monument voor de onbekende kunstenaar, gelinkt aan Signos de Admiracion uit 1991-1992, net zo min uitgevoerd, wat de oprichter en stuwende kracht van croxhapox toen hoopte te verwezenlijken?
/2/ Wie vervolledigt het trio dat begin januari 2010 tijdens de eerste openingsavond van die jaargang voor een fel gesmaakte set zorgde: Bart Maris (t), Merlyn Paridaen (d), ...?
/3/ Welk thematisch uitgangspunt had het crox-project van Daniël Dewaele?
/4/ Welke in meerduidige duisternis verwijlende auteur schreef de tekst die Michiel Alberts en Wouter Messchendorp in 2007 als uitgangspunt gebruikten voor de performance In een ander donker?
/5/ Luc Pieters stond in voor de eerste versie van de crox-site (2003), CarianaCarianne voor de tweede (2004), Luc Pieters voor de site die in 2010 online kwam. Wie maakte de 3de versie die van circa 2006 tot eind 2009 online was?
/6/ Wie overnachtte als eerste in de kubusruimte, enkele maanden voor de crew van In een ander donker eind 2007 de kubus als slaaphok gebruikte?

kaart 98
/1/ Waar zou het megalomane project Signos de Admiracion plaatsgevonden hebben, als het project uitgevoerd was geweest?
/2/ Welke dier speelde Robbert Goyvaerts in The Gentlemen's Gentlemen, het performatieve theaterstuk van Brian Getnick en Noe Kidder?
/3/ Van wie is de solo presentatie uit 2006 die ZEN PUNK als titel had?
/4/ Welke naam had de Gentse kunstruimte die later tot eind jaren negentig als Huize Jacobus bekend stond?
/5/ Wat zat om de standaard van de lamp die DD Trans tijdens een groepsproject in de grote zaal achterin presenteerde?
/6/ Na een maandenlange fietstocht van Nederland naar de noordkaap en terug via Finland en de Baltische staten werd Bart Lodewijks in Polen bestolen. Met wat gingen de dieven aan de haal?

kaart 99
/1/ Uit welke regio kwamen alle Franse kunstenaars die deelnamen aan een door Bart Vandevijvere samengesteld Frans-Belgisch groepsproject dat tijdens herfst 2007 in croxhapox plaatsvond?
/2/ Welke alom bekende zanger trad solo op tijdens de openingsavond, in 1996, van een project van Dirk Peers en Ruth Mentens?
/3/ Wat werd overgenomen, in en door croxhapox, tijdens De Overneming, een one night event in 2009 met tal van burleske attracties waarmee een Antwerps gelegenheidscollectief een in elk opzicht gewaagd project afsloot?
/4/ Wie werden geportretteerd tijdens het groepsproject Between The Lines, een coproductie in 2012 met Tramundi vzw?
/5/ Welk adequaat adjectief hadden de cahiers die Daniël Libens eind 1990 in croxhapox presenteerde?
/6/ Welke kunstenaar, die vaker in het crox-programma aan bod kwam, speelde met Sint-Rembert Torhout op het hoogste niveau in de volleybalcompetitie?

kaart 100
/1/ In welk land hadden Luk Berghe en zoon met wetenschappelijk motief op tarantulas gejaagd, bezigheid waarvan de kunstenaar later in de corridor een fotografisch verslag presenteerde?
/2/ Van welke auteur serveerde de openingsredenaar een gedicht in syllabisch verminkte vertaling terwijl hij een portie mosselen naar binnen werkte?
/3/ Welke kunstenaar, in 2012 deel uitmakend van de selectie van Coming People (S.M.A.K.), had in datzelfde jaar drie solo projecten in croxhapox?
/4/ Wie won in 2007, met een in Wallonië opgenomen film, de Gentse editie van het Concours Horlais Dapsens?
/5/ Iemand schrapte elk woord van Wachten op Godot van Samuel Beckett nadat elk van die woorden een eerste keer in de tekst voorkwam. Hierdoor werd het tekstverloop alsmaar dunner. Van welke literaire term had ze zich abusievelijk bediend?
/6/ In welk jaar bood het crox-programma voor het eerst een min of meer gelijk aantal vrouwelijke en mannelijke kunstenaars?

kaart 101
/1/ In welke kunstruimte in de Gentse regio had Dirk Peers posthuum z'n laatste solo project, expo die samenviel met een hommage op twee andere plekken?
/2/ Welk type luit bespeelt luitist en componist Jozef Van Wissem?
/3/ Hoeveel crox-projecten, de croxcard uit 1999 buiten beschouwing gelaten, had Jan De Cock?
/4/ Van wie is/was het crox-project met de charmante titel La belle aux bois dormant?
/5/ Welke variant op prepared piano had de performance van Heleen Van Haeghenborgh tijdens het door Caroline Vincart samengestelde groepsproject KANTELINGEN?
/6/ Wat is de titel van de kleine publicatie waarmee in 2000 de Aannemersstraatperiode van croxhapox afgerond werd?

kaart 102
/1/ In welke straat vlakbij Onderstraat 26 had croxhapox van september 2003 tot april 2004 nog een instalraam?
/2/ In 2006, enkele weken na haar project, ontvingen Joris Van der Borght, Marc Coene en Laura van elk een schoon cadeau van Debra Tolchinsky. Van welk idool ontving Joris de ultieme biografie, een boek dat Debra net zo goed aan Laura cadeau gegeven had kunnen hebben?
/3/ Vanaf welk jaar, tot ongeveer welk jaar, was de openingsrede het illustere nec plus ultra van elke crox-openingsavond?
/4/ Wie is de auteur van het boek waarop Adam Geczy z'n project Remember To Forget Congo baseerde?
/5/ Tijdens welk project werd de grote zaal achterin quasi volledig zwart geschilderd?
/6/ Tijdens hun Oxford trip, midden jaren negentig, bedacht Thomas Broadbent Jeevers als koosnaam voor de artistiek directeur van croxhapox, die z'n reisgezel een ogenblik eerder, nadat Broadbent het deksel van het handschoenenkastje stuk gemaakt had, met een vergelijkbaar rekwisitair epitheton aangesproken had. Als wie/wat werd Broadbent aangesproken?

kaart 103
/1/ Tussen welk twee steden, grosso modo, bevindt zich de lintbebouwing waar Nele Tas de kiekjes maakte die ze als basis nam voor een reeks in croxhapox getoonde werken?
/2/ In 2006, enkele weken na haar project, ontvingen Joris Van der Borght,
Marc Coene en Laura van elk een schoon cadeau van Debra Tolchinsky. Van welke cinefiele studie ontving Laura een definitieve versie?
/3/ Wie kroop in de 21m lange corridor, tot helemaal achterin de zaal, door een tunnel van dozen?
/4/ In welk jaar, wat Brooklyn artist Thomas Broadbent van dichtbij meemaakte, won Douglas Gordon de prestigieuze Turner Prize?
/5/ In welk jaar werd croxhapox staatsboekhoudkundig een vzw?
/6/ Van welke vertaling van een tekstje over croxhapox, wat Daniël Dewaele in 2011 presenteerde, werd een crox-card gemaakt?

kaart 104
/1/ In welke stad, in 1998, was het enige concert van The Singing Painters dat niet in België plaatsvond?
/2/ Uit welke komische western komt de oneliner Four Months To Christmas, titel van een nevenproject van The Singing Painters met leden van Memaz en Fabian Schweiger op 2nd guitar?
/3/ In 2003 traden The Singing Painters op in De Centrale, in Fabula Rasa en op nog een plek. Waar dat was.
/4/ Van welke cult regisseur is de los uit de pols gefilmde film die The Singing Painters in 2010 gebruikten als screen split tijdens het laatste concert van het oorspronkelijke trio?
/5/ Wat voor percussie gebruikte de TSP-drummer tijdens de openingsavond van het eerste solo project van Dianna Frid?
/6/ Wat stelde Michaël Borremans al meteen voor tijdens de allereerste repetitie van The Singing Painters?

kaart 105
/1/ In welk land filmde Laura Zuallaert de documentaire Asparragos?
/2/ Wat voor hapjes serveerde Karin Borghouts tijdens de winterse finissage van haar solo project in 2009?
/3/ Waarop plaatsten Stefaan Dheedene en Steffie Van Cauter de restanten van alle vorige transformaties tijdens unit 7 van Brainbox2?
/4/ Welk niet uitgevoerd crox-project was de virtuele voorloper van Over The Edge?
/5/ Wat is een brainbox nog meer, zoals een attent bezoeker opmerkte, naast het puntgave feit dat het de titel is van het meest experimentele crox-project?
/6/ Welk tijdschrift publiceerde het kortverhaal Croxhapox van Guido De Bruyn?

kaart 106
/1/ Van welk Gents etablissement werd tijdens de plechtige opening van En Passant (1991) de ruit aan diggelen gegooid?
/2/ Wie schreef de compositie voor koor en bruikspreekster waarvoor The Elephant gebruikt werd, een gedicht uit de cyclus Olifant The Elephant L'éléphant, wat in 1991 de eerste crox-publicatie dreigde te worden?
/3/ Wat stond er op de lange tafel met korte pootjes, een van de presentaties van Lode Vranken tijdens het groepsproject Kantelingen?
/4/ Wie organiseerde het gastproject Tagmosis 2008?
/5/ Met welk bouwvakkersjargon bedacht de crox ID-kit kunstenaars die zich door fashion laten leiden?
/6/ Naar welke sportdiscipline, die hij zelf noodgedwongen beoefende, refereert Georges Perec in het derde fragment van Je Suis Né (Ed. Seuil 1990), wat de artistieke directie als frame gebruikte tijdens een lezing over de werken van croxhapox?

kaart 107
/1/ Welke nationaliteit heeft de slordige eigenaar van de beamer die croxhapox sinds 2007 in leenbruik heeft?
/2/ Welke witte persoonlijkheid werd door Thomas Bogaert à l'improviste gefilmd tijdens unit 9 van Brainbox2?
/3/ Wie was voorzitter van de Raad van bestuur van croxhapox vzw van februari 2006 tot mei 2009?
/4/ Welk toonaangevend initiatief uit de jaren zeventig vormde de eerste bouwsteen van Netwerk Aalst?
/5/ Hoe presenteerden de studenten beeldhouwkunst KASK in 2012 hun werken tijdens het vijf dagen durende project Stoelendans?
/6/ Welk van beide soorten publiek woonde zo goed als elke repetitie van het performante theaterstuk The Gentlemen's Gentlemen bij?

kaart 108
/1/ In welk land filmde Stijn Van Dorpe de film die hij in het kader van Brainbox 2006 in de lange corridor presenteerde?
/2/ Op welke toeristische trekpleister in Gent strooiden de kompanen van unit 6 Brainbox2 een schep as (uit de houtkachel die unit 5 in croxhapox geplaatst had) achter een meubeltje?
/3/ Wat was het bijzondere en tegelijk niet zo heel erg bijzondere met beide kunstenaars die in maart 2011, zonder dat er aanvankelijk enig verband leek te zijn, op hetzelfde moment een crox-project hadden?
/4/ Welke twee door de overheid onderschatte beroepen kaartte het NICC aan, in 1998, bij de opstarting van het initiatief?
/5/ Wat bracht Jan Wiels aan op de buitenzijde van de instalramen in Onderstraat 26?
/6/ Van wat merkt de crox-barman op, telkens er om gevraagd wordt, dat ze 't niet hebben omdat ze geen massavernietigingswapens serveren?

kaart 109
/1/ Waar (stad/plek) had Michaël Borremans z'n tweede solo project, Cerebral Office?
/2/ Hoe heet het vzw dat een van de bestuursleden van croxhapox in 1991
oprichtte, een constructie die toen de productie van zowat alle
crox-projecten op zich nam?
/3/ Welke titel had het eerste, heteronieme crox-project van J. Van der Borght?
/4/ Van wie is de versregel 'al steek ik mijn kop in de straatlamp zelf nog ben ik niet verlicht'?
/5/ Hoe heet het ziektebeeld waarbij bepaald kunstenaar aan onbepaald werk de bepalende factor video toevoegt en zo alsnog tot iets komt?
/6/ Welk bordeel veroorzaakte het schoeisel van ongebruikelijke makelij dat Dirk Zoete in 2007 in een kast midden de doorgang naar de zaal voorin had uitgestald?

kaart 110
uit het crox-protocol
/1/ Wat kan je alsnog doen als het werkstuk niet werd wat het
had kunnen zijn en je er ook geen goeie titel voor vindt?
/2/ Deze vraag wordt u aangeboden door de auteur van de crox-blog: Mag door de voorzitter van de Raad van Bestuur tijdens de constitutioneel noodzakelijke Algemene Ledenvergadering op tafel gepist worden?
/3/ Wie, croxhapoxologisch bekeken, heeft het hoogste woord?
/4/ Welke term hoort de persoon die een vergadering notuleert te bezigen om aan te geven dat de bestuursvergadering niet in het Palace Hotel plaatsvond maar in de niet verwarmde vergaderzaal van de vereniging?
/5/ Wat moet elkeen die met iets bezig was, in een van de zalen of in een van de stockruimtes (let op het passé infinitive), vooral niet denken?
/6/ Hoe komt het dat iets is terwijl het in andere gevallen net daarom niet is?

kaart 111
/1/ Waar presenteerde Hans Beckers z'n in 2011 ontworpen orkestmachine simultaan met een door Svend Thomsen gefilmd document dat in croxhapox getoond werd?
/2/ Welk rocking duo, dat voor het eerst in 2011 in croxhapox aantrad, introduceerde zich als 'a meeting of Jim Morrison and Lacanian psychoanalysis'?
/3/ In welk jaar had Vincent de Roder, die deelnam aan diverse groepsprojecten, z'n eerste en enige solo project in croxhapox?
/4/ Welk crox-project werd naar verluidt genomineerd voor een cultuurprijs hoewel het waarschijnlijker is dat de persoon die het toen daarover had het als grap bedoelde?
/5/ Hoe heet de ingenieuze orkestmachine die Hans Beckers in 2011 ontwierp?
/6/ Welke oorspronkelijke functie had het model waarop Samir Boudia zich baseerde voor de tijdens de cultuurmarkt van 2006 gebruikte crox-display die Caravanage als titel had?

kaart 112
/1/ Halverwege de trap van een in welk metropool gelegen pizzeria werd in 1990 de enige foto genomen waarop het trio dat croxhapox VZW oprichtte gezamenlijk te zien is?
/2/ In 2011 concerteerde Rhythm Section On Tour in croxhapox, met Tatsuya Nakatani (US) op percussie en nog wat dingen en wie nog meer, naast gelegenheidsvocalisten Maja Jantar en Pierre-Michel Zaleski?
/3/ Wat werd het laatste gezamenlijke project van het kunstenaarscollectief KAMP?
/4/ Wat is de specifieke focus van Kunstwerkt vzw?
/5/ Welke oplossing bedacht Tinka Pittoors in 2006, enkele maanden voor het dakprobleem opgelost zou worden, voor het overal in de ruimte sijpelende en druppelende regenwater?
/6/ Welk grootschalig crox-event, naast BASICS2 in 2005, kreeg nada media-aandacht?

kaart 113
/1/ In welk dorpje in Graubunden, vlak bij de bron van een belangrijke waterloop, filmde Caroline Vincart het kerkhof van een kerkje waar een pianostemmer bezig was?
/2/ In welke formatie/bezetting trad Kristof Roseeuw voor het eerst in croxhapox aan?
/3/ Van wie was het solo project uit 1991 dat Paraplastique hystérique als titel had?
/4/ Welke literaire puzzel werd in 2006 van A tot Z voorgelezen tijdens een Morrensevent in Netwerk Aalst?
/5/ Welke kunstenaar, die vaker in het crox-programma aan bod kwam, rijdt sinds circa 2011 met een Yamaha XJ600 bouwjaar 2001?
/6/ Wat vroeg de persoon die zich eind januari 2008 over de inhoud van het geldkoffertje ontfermde enkele dagen later aan de crox-medewerker die hij toevallig op straat ontmoette?

kaart 114
/1/ In welk stadje fotografeerde Bram Van Stappen elke vierkante meter van een weide, een werk dat de toepasselijke titel FIELD toebedeeld kreeg, wat ook op een andere dan strikt geografische wijze aan het stadje linkt?
/2/ In een recensie over het 2de solo project van Edwin Carels, in 1995, herinnerde Dirk Pültau - die toen voor De Gentenaar werkte - zich dat hij eerder over crox-projecten geschreven had en die projecten positief gerecenseerd had. Voor welke projecten uit de beginperiode, 1990/1991, Beverhoutplein 7, had hij aandacht gehad?
/3/ Van wie is de zestiende en ultieme bijdrage aan de eerste editie van crox 17 (1991), een copy art met de enigmatische titel Fig. toi, in de multiple die van het project gemaakt werd het enige tweezijdig bedrukte werkstuk?
/4/ Wie is de auteur die in 1991, toen hij in de Zwartezusterstraat voor een display met copy art stond, het volledige aanbod van de eerste editie van crox 17, de gevleugelde woorden 'Wat is croxhapox?' uitsprak?
/5/ In welke Brusselse boekhandel werd circa 2010 een beperkte selectie van de crox-cards te koop aangeboden?
/6/ Welke kunstenaar, die in 1999 voor het eerst in croxhapox aantrad, scoorde in 1976 tijdens de Beker Het Volk - de enige wedstrijd waaraan hij deelnam - vanuit vrije trap het winnende doelpunt voor de miniemen van FC Schepdaal?

kaart 115
/1/ Uit welke staat is de in de Brooklyn wonende kunstenaar Thomas Broadbent afkomstig?
/2/ Naar welke song van Einstürzende Neubauten verwijst B.O.M., de titel van een super 8 film die Caroline Vincart toonde tijdens haar solo project in 2005?
/3/ Wie stelde het groepsproject samen waaraan onder andere Frederik Van Simaey en Dries Verstraete deelnamen?
/4/ Voor het project van welke kunstenaar werd in 2003 een predemocratische vlag ontworpen?
/5/ Wat ontbrak in de partituur die Lore Rabaut en Frank Depoorter tijdens Kantelingen op een muur aanbrachten, wat enkele van de voorstudies wel hadden?
/6/ Welke kunstenaar, die na 2009 in het crox-programma aan bod kwam, deed op 12-jarige leeftijd mee aan het Belgisch kampioenschap zwemmen en haalde de finale waarin hij naar verluidt 6de of 7de of 5de werd?

kaart 116
/1/
/2/ Wie organiseerde in 2007 beide crox solo concerten van het Ierse gitaarwonder Cian Nugent?
/3/
/4/ Naar welk massamoord verwees Dabramski met de titel 'My personal...', het project waarmee hij in 2006 afstudeerde?
/5/ Naar wat refereert 'It's all about...', de titel van een project uit 1999 van Michiel van Cauwelaert?
/6/ Wat fotografeerde Adam Geczy toen hij in 2010 in Roemenië het tot plaatselijke bezienswaardigheid gepromoveerde optrekje van Herr Dracul bezocht?

kaart 117
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

De antwoorden vind je her en der in timetable, encyclopedie en de crox-box.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z